Werken aan het huis van werkvermogen - De sleutel tot duurzame inzetbaarheid

Hoe kunnen we het werkvermogen van werknemers en de werkbaarheid van jobs verbeteren? Op welke verdieping scoort onze organisatie goed en op welke minder goed? Het concept van het Huis van Werkvermogen is een handig hulpmiddel om het thema van werkvermogen en werkbaarheid in organisaties bespreekbaar te maken. Deze website geeft aan waarom het belangrijk is om te werken aan werkvermogen en werkbaarheid en geeft hints om knelpunten op te sporen en eraan te verhelpen.

Huis van werkvermogen

Werkvermogen

Wat is werkvermogen?

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben, werden door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen.

Het dak van het huis is het werkvermogen en steunt op vier verdiepingen.  Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen -die staan voor wat de werknemer kan en wil-  in evenwicht zijn met de vierde verdieping -die aangeeft wat de organisatie verlangt.

Werk

De derde verdieping  focust op de werkomstandigheden, de inhoud van het werk en de werkeisen, maar ook op de organisatie en het management en leiderschap. Hoe staat het met de werkvereisten? Wat is de werklast, hoe zijn de taken verdeeld en op welke manier wordt leiding gegeven? Al deze zaken spelen een rol bij het bepalen van het werkvermogen van werknemers.

Normen en waarden

De tweede verdieping van het huis heeft te maken met de werkgerelateerde normen en waarden van werknemers. Wat is hun houding tegenover werk? Hoe gemotiveerd zijn zij? Deze waarden en normen fluctueren met de privésituatie (bv. geboorte van een kind, een ernstige ziekte, …), maar ook met veranderingen in de organisatiecultuur van het bedrijf (bv. nieuwe leidinggevenden). Op deze verdieping wordt de beslissing genomen om (langer) aan het werk te blijven.

De tweede verdieping heeft ook een balkon. Dat symboliseert het contact met de directe omgeving. De directe omgeving en de activiteiten buiten het werk beïnvloeden dagelijks het werkvermogen. Positieve en negatieve ervaringen buiten het werk worden meegenomen naar het werk en omgekeerd. Een goede werk-privé balans is daarom ook noodzakelijk voor een goed werkvermogen.

Competenties

De eerste verdieping richt zich op competenties. Voor een goed werkvermogen is het noodzakelijk om over de juiste mix van kennis en vaardigheden te beschikken om de beroepstaken uit te oefenen. Organisaties evolueren in de tijd en dus ook de benodigde competenties.

Gezondheid

De basis van het huis, of het fundament van een goed werkvermogen, is de gezondheid van de werknemer. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

Werk-privé balans

Het werkvermogen van een individu wordt niet alleen bepaald door zijn gezondheid, zijn competenties en zijn waarden en de mate waarin deze in overeenstemming zijn met de werkvereisten. Deze individuele kenmerken worden ook beïnvloed van buitenaf, door familie, vrienden en de samenleving in zijn geheel. De werk-privé balans heeft een effect op het werkvermogen. Een stresserende job of overwerk heeft gevolgen voor gezin, familie en vrienden. Omgekeerd werkt de privésfeer door op het werk.

Bouw je eigen huis van werkvermogen (pdf / 0.06 MB)

Dit huis toont hoe werkgever en werknemer kunnen samenwerken aan het behouden en verbeteren van het werkvermogen. Het bevat vragen en aandachtpunten die kunnen dienen als startpunt van reflectie, voor een groeps- of functioneringsgesprek.

DOWNLOAD HIER DE VOLLEDIGE BROCHURE (pdf / 0.53 MB) ‘Werken aan het huis van werkvermogen. De sleutel tot duurzame inzetbaarheid.’

Meer info

De brochure ‘Werken aan het huis van werkvermogen. De sleutel tot duurzame inzetbaarheid’ werd ontwikkeld in het kader van het transnationaal ESF-project ‘haalbaarheidsstudie naar het invoeren van een afgeleide Vlaamse WAI’. Deze sensibiliserende brochure heeft als doel intermediairen, organisaties en hun werknemers bewust te maken van het belang van werken aan werkvermogen en werkbaarheid om langer gezond en met werkgoesting aan de slag te blijven.