Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 10 oktober 2018

Werkzin-e en jouw privacy

Naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving (de ‘GDPR’), verduidelijken we graag hoe we met je gegevens omgaan. Bij je inschrijving ontvingen we je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden bijgehouden op de servers van onze provider, wij geven ze in geen geval door aan derden. In onze tool kunnen we geanonimiseerde statistieken raadplegen over het al dan niet openen van de nieuwsbrief. Het monitoren van individueel lees- of klikgedrag is niet mogelijk. Wil je Werkzin-e niet meer ontvangen? Uitschrijven kan via deze link. Als je voorstellen tot verbetering hebt, ontvangen wij deze graag per mail: werkzine@vlaanderen.be. Heb je contacten die Werkzin-e interessant zouden vinden? Stuur de nieuwsbrief door of bezorg hen deze link om in te schrijven: https://www.werk.be/nieuwsbrieven.

Ondersteuning voor sociale ondernemingen

Wie op korte termijn een sociale onderneming wil starten of wie binnen zijn sociale onderneming wil innoveren, moet zeker even kijken of deze oproepen daarbij financieel kunnen ondersteunen. Alle info en voorwaarden zijn via bovenstaande link te vinden en projecten kunnen ingediend worden tot 31 oktober 2018. Daarnaast kunnen startende participatieve of coöperatieve en sociale ondernemingen zich ook gratis laten begeleiden in het opmaken van hun businessplan. Info en voorwaarden voor deze trajecten zijn hier te vinden. Er zijn nog startmomenten voorzien op 1 november en 1 december 2018. Inschrijven kan tot 2 weken op voorhand, tenzij het traject al volzet is.

Vlaamse Skills Strategie: Tweede workshop

Op dinsdag 18 september 2018 vond de tweede workshop plaats in het kader van de Vlaamse skills strategie, het project van de Vlaamse regering en de OESO met als streefdoel de verdere uitwerking van een lerende economie en samenleving. Meer dan 60 stakeholders en partners in de wereld van Werk en Onderwijs (vakbonden, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, sectorale opleidingsfondsen, academici, vormingsorganisaties, ….) bespraken samen de aanbevelingen uit de eerste workshop, en werkten ze verder uit. Een kort verslag en de presentaties van de workshop kan je terugvinden op onze website.

ESF inspireert

 

We zijn halverwege ons ESF-programma 2014-2020 en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseert ESF Vlaanderen op dinsdag 23 oktober een midterm event in The Egg Brussel. Dit doen we samen met en voor onze partners die in het werkveld staan. Laat je inspireren en schrijf je in via onze ESF website. Tot dan!

Start- en stagebonus hervormd

De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding opleidt. Een alternerende opleiding combineert contactonderwijs bij een opleidingsverstrekker en opleiding op de werkplek. Door het toekennen van de bonus, wil de Vlaamse overheid jongeren motiveren om deze opleiding volledig af te werken en werkgevers stimuleren om leerwerkplekken voor deze jongeren open te zetten. De start- of stagebonus wordt één keer per schooljaar betaald en maximum gedurende 3 schooljaren. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus €500, bij de derde toekenning is dit €750. Sinds 1 september 2018 wijzigde de regelgeving van de start- en stagebonus. Zo werd onder meer de aanvraagprocedure vereenvoudigd door van twee aanvragen naar één aanvraag te gaan om de bonus te ontvangen. Ook kunnen jongeren uit het voltijds onderwijs die een alternerende opleiding volgen en hun werkgevers nu eveneens een beroep doen op de bonus. Op onze website vind je alle informatie. In deze informatiebrochure  (pdf / 1.82 MB) staan de hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving. Deze vergelijking (pdf / 0.06 MB) van de huidige en de nieuwe regelgeving en procedures kan ook handig zijn.

Nieuwe website voor VLEVA

Voor een open regio als Vlaanderen is Europese samenwerking onontbeerlijk op die domeinen die een Vlaamse aanpak overstijgen. Dergelijke samenwerking vormt niet alleen een verantwoordelijkheid van politici. Ook voor het middenveld, ondernemingen, onderwijsinstellingen, organisaties en de burgers is er een belangrijke rol weggelegd. Want het Europa van morgen wordt immers van onderuit opgebouwd. Vleva zet zich in om relevante Europese ontwikkelingen op te volgen en bij te dragen aan snelle, brede en correcte informatievoorziening, kritische zin, consultatie en debat over Europa in Vlaanderen.  Om zijn digitale brugfunctie verder te optimaliseren heeft VLEVA een nieuwe website gelanceerd: www.vleva.eu.

Nieuw gepubliceerd onderzoek en nieuwe projectvoorstellen

Onlangs werd het volgende VIONA-rapport afgerond en gepubliceerd:

Vlaams minister Muyters heeft drie nieuwe VIONA-projectvoorstellen goedgekeurd: