Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 28 februari 2018

Transitiepremie voor werkzoekenden die een eigen zaak starten

De stap zetten om vanuit werkloosheid zelfstandige te worden, is niet evident. Je verliest vanaf dag één je werkloosheidsuitkering en wordt dus bij de opstart van je eigen zaak meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Zeker voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar is de drempel hoog. Om hen aan te moedigen toch de sprong te wagen, werkte Vlaams minister van Werk Philippe Muyters een premie uit en de Vlaamse regering keurde die afgelopen vrijdag goed. De premie wordt niet zonder meer toegekend. De werkzoekenden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, onder meer eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt hun slaagkansen. De transitiepremie kan alleen online aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. Het nieuwe systeem start vanaf 15 maart en vanaf dan zal er een webformulier op de website www.werk.be/transitiepremie staan. Daar vind je ook alle info. Met vragen kan je terecht op het mailadres transitiepremie@wse.vlaanderen.be.

Praktijkgids sociaal aankopen voor lokale besturen

Het Departement Werk en Sociale Economie publiceerde zopas een praktijkgids over overheidsaankopen met sociale impact. Met de gids kunnen overheidsaankopers gericht aan de slag. De gids geeft ook inzage in heel wat inspirerende voorbeelden en geeft juridische houvast. Meer lezen? Op onze website vind je de gids.

Oproep voor 155 nieuwe plaatsen in lokale diensteneconomie

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans lanceerde op 27 februari 2018 een nieuwe oproep voor 155 extra plaatsen in het kader van de lokale diensteneconomie (LDE).
Met deze oproep wil de minister enerzijds bijkomende plaatsen voorzien voor bestaande projecten die kunnen aantonen dat ze maximaal inzetten op doorstroom van hun doelgroepwerknemers.
Anderzijds wil de minister aan bestaande LDE-projecten die op dit ogenblik wel kwalitatief werken, maar nog niet voldoen aan de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers, de kans geven om te groeien. De uiterste indieningsdatum voor de oproep is 27 april 2018.
Meer info en de nodige formulieren vind je op de website.

Werk- en zorgtrajecten

Op 2 februari 2018 keurde de Vlaamse Regering de uitvoering van het decreet over de werk- en zorgtrajecten definitief goed. Via dit decreet ondersteunt de Vlaamse overheid de participatie van personen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid op te nemen. Vanaf 1 juli 2018 worden drie nieuwe types van dienstverlening aangeboden: activeringstrajecten als voorbereidende trajecten naar betaalde arbeid, onthaaltrajecten voor niet-toeleidbare werkzoekenden en arbeidsmatige activiteiten. Binnen de activeringstrajecten wordt via begeleiding naar en op de werkvloer - in combinatie met zorg - gewerkt aan de niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen. Er wordt naar werkplekken gezocht zodat deelnemers begeleid kunnen worden om hun jobdoel te bepalen, competenties te ontdekken en te erkennen,… Deze werkplekken kunnen zowel uit het normale economische circuit als uit de sociale economie komen. Na een activeringstraject kan de persoon via reguliere bemiddeling en dienstverlening naar werk (tijdelijke werkervaring, wijk-werken, IBO,…) toegeleid worden. Meer info vind je op VDAB-website en werk.be.

Naar een Vlaamse skills strategie

In een snel veranderende economie en arbeidsmarkt zijn vaardigheden van doorslaggevend belang. Daarom is Vlaanderen – op voordracht van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters – gestart met het ontwikkelen van een Vlaamse skills strategie. Die benadering wil Vlaanderen een strategische aanpak aanreiken om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt. Hier lees je alles over de startmeeting van de Vlaamse Skills Strategy.

Transitie-Arena van start: naar een nieuw arbeidsmarkt- en onderwijsverhaal

Doorheen een vijftal sessies tussen februari en juni 2018 gaan we met een groep frisdenkers, kantelaars, vernieuwers en koplopers in de wereld van Werk en Onderwijs op zoek naar de kiemen van een nieuw arbeidsmarkt- en onderwijsverhaal voor 2050 (en de transitiepaden er naartoe).
De bedoeling is om energie, connecties en ideeën te genereren en die effectief te gaan realiseren. Lees hier meer over de Transitie-Arena.

Departement Werk en Sociale Economie zet in op alle talenten

‘Alle talenten aan de slag’: dat is de nieuwe missie van het Departement Werk en Sociale Economie. Die opdracht gaat gepaard met een vernieuwde werking en organisatiestructuur, in het teken van een optimale dienstverlening. Benieuwd naar wat er juist veranderd is? Bekijk dan zeker en vast eens dit filmpje en check de website.

Jaarrapport dienstencheques 2016

Het Vlaamse dienstencheque jaarrapport 2016 toont aan dat het systeem vooral heel populair is bij dertigers en veertigers. De dienstencheques lijken zo hun doel te bereiken om door het verlichten van huishoudelijke taken bij te dragen tot een betere life-work balance, zeker voor jonge gezinnen en tweeverdieners. Na een periode van sterke groei sinds het ontstaan van de dienstencheques, stabiliseert het stelsel zich enigszins. Lees verder

Nieuw gepubliceerd onderzoek

Onlangs werden de volgende VIONA-rapporten afgerond en gepubliceerd:

Goedkeuring van drie nieuwe VIONA-projecten

De Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters heeft zijn de volgende drie nieuwe VIONA-projectvoorstellen goedgekeurd: