Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 26 september 2017

Jeroen Borghs, woordvoerder vzw KliQ
Dixit

"Elke mens is anders, maar ook elk bedrijf is uniek"

Jeroen Borghs, woordvoerder vzw KliQ

Je goed voelen op je werk is goud waard. Letterlijk: werknemers die zichzelf kunnen zijn op de werkvloer voelen zich gelukkiger, zijn meer betrokken en presteren beter. Een bedrijf heeft er dus alle belang bij om een omgeving te creëren waarin werknemers zich goed voelen en hun talenten maximaal kunnen ontplooien.

[klik voor artikel...]

Discriminatie op de werkvloer: het is gauw gebeurd

Discriminatie verschijnt in vele vormen, maar in elk van hen vindt het een oorsprong in een ongevoeligheid of een gebrek aan inlevingsvermogen in andere mensen. Het is inderdaad gauw gebeurd. Ook op het werk is dat zo. Tussen werkgever en werknemer, maar evengoed tussen medewerkers onderling. We zijn ons vaak onvoldoende bewust van de gevolgen van onze woorden en daden op andere mensen, ook in de werksfeer. Een discriminerende opmerking, een fout grapje… In een goede werksfeer horen die eigenlijk niet thuis. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en de sociale partners (SERV) besloten om een bewustmakingscampagne rond het thema op te zetten, samen met Unia, het Minderhedenforum en Grip vzw.
De radiocampagne is gestart op 21 september op Radio 1, StuBru en Joe FM. Er komen ook advertenties in kranten en op de belangrijkste social media zullen filmpjes verschijnen. Daarnaast zijn er campagneposters die op de werkvloer opgehangen kunnen worden. De campagne wordt begeleid door de website www.hetisgauwgebeurd.be waar alle campagnemateriaal te vinden is, samen met alle informatie over discriminatie, hoe je ermee om kan gaan en een link naar het Meldpunt.

Decreet Duaal Leren

De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet over Duaal Leren op 15 september 2017 principieel goedgekeurd. Concreet gaat het om opleidingen waarin een school- en werkplekcomponent worden gecombineerd. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog advies ingewonnen van de VLOR, de SERV en de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen. Het wordt ook voor onderhandelingen geagendeerd in de bevoegde comités. Als alle nodige stappen goed verlopen, treedt het decreet in werking op 1 september 2018.

Samenwerkingsakkoord single permit

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 22 september 2017 het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid over de toelatingen tot arbeid, het beleid over de verblijfsvergunningen en over de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten goedgekeurd. De diverse federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden moeten nauw samenwerken op het vlak van legale migratie. Dit is het gevolg van de bevoegdheidsverdeling van de zesde staatshervorming en van Europese richtlijnen waaronder de richtlijn 2011/98/EU (single permit).

[klik voor artikel...]

Premie voor tewerkstelling langdurig werkzoekenden: vereenvoudiging aanvraag en verlenging aanvraagtermijn

Werf je een langdurige werkzoekende aan? Dan heb je sinds 1 januari 2017 in bepaalde gevallen recht op een nieuwe premie: de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI). De premie kan alleen online aangevraagd worden. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd vanaf de datum waarop de werknemer in  dienst komt. In de lopende overgangsperiode is de aanvraagperiode verlengd tot 31 oktober 2017, ongeacht de begindatum van de tewerkstelling (ten vroegste 1 januari 2017). Om de aanvraag te kunnen doen, moet je eerst een specifieke registratieprocedure doorlopen. Je vindt een uitgebreid stappenplan op de website.
De procedure is vereenvoudigd voor bedrijven met veel vestigingen. Voortaan moeten ze de voorafgaande registratieprocedure nog maar één keer doorlopen en kunnen ze dan een aanvraag indienen voor al hun vestigingen (voordien moesten ze voor elke vestiging deze procedure doorlopen). Bij de aanvraag worden alle (Vlaamse) vestigingen getoond en moet je alleen aanvinken in  welke vestiging de nieuwe werknemer wordt tewerkgesteld. Meer informatie vind je op de website: www.werk.be/awi. De antwoorden op specifieke vragen zijn gebundeld in de rubriek met veelgestelde vragen (FAQ). Geen antwoord op je vraag?  Stuur ze naar awi@wse.vlaanderen.be.