Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 21 maart 2017

De Vlaamse sociale economie in 2015

In het rapport ‘De Vlaamse sociale economie in 2015’ worden de doelgroepwerknemers in de sociale en beschutte werkplaatsen, de diverse types invoegbedrijven, de lokale diensteneconomie en arbeidszorg onder de loep genomen.

Bereik en evolutie

In 2015 werden 26.334 doelgroepwerknemers tewerkgesteld binnen de sociale economie. Ten opzichte van 2014 blijft de populatie in de sociale economie stabiel.  Dit is logisch gezien er geen groeipad voorzien was. De uitdoof van de invoegbedrijven wordt gecompenseerd door een substantiële stijging van het aantal personen dat participeert via de maatregel arbeidszorg.

Profielkenmerken

Over alle maatregelen heen is ongeveer 1 op de 3 werknemers een 50-plusser. Er is sprake van een oververtegenwoordiging in quasi alle deelsectoren. Het aantal jongeren is oververtegenwoordigd in de beschutte werkplaatsen en de invoegbedrijven. 1 op de 10 werknemers in de sociale economie is een allochtoon, wat een hoger aandeel is dan in de totale werkende bevolking. Ongeveer zeven op de tien doelgroepwerknemers in de sociale economie zijn personen met een arbeidshandicap. Vrouwen zijn in alle sectoren van de sociale economie ondervertegenwoordigd, behalve in de invoegbedrijven. Verder zijn meer dan 8 op de 10 werknemers binnen de sociale economie laaggeschoold, waarvan het merendeel zich bevindt in de beschutte werkplaatsen.

Regionale spreiding

Het merendeel van de werknemers in de sociale economie, zo’n 25%,  woont in de provincie Antwerpen, gevolgd door respectievelijk West- en Oost-Vlaanderen. De arbeidszorgmedewerkers zijn het meest vertegenwoordigd in Oost-Vlaanderen, terwijl de werknemers in de beschutte werkplaatsen vooral in West-Vlaanderen wonen.

[Lees het volledige rapport...]

 

terug naar Werkzin-e