Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 21 maart 2017

Dixit

"Vooruitblikken op leren en werken in 2050"

Willem De Klerck, diensthoofd dienst studie en beleidscoördinatie departement WSE en Koen Pelleriaux, algemeen directeur (departement Onderwijs)

Op voorstel van minister Muyters en minister Crevits hechtte de Vlaamse regering op 10 maart haar goedkeuring aan de conceptnota “Startnota transitieprioriteit Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan”. Deze nota kadert in de langetermijnstrategie “Visie 2050” van de Vlaamse regering en formuleert ambities en transities voor het Vlaanderen van 2050. De centrale ambitie van Visie 2050 is het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. Die ambitie werd verder vertaald naar zeven transitieprioriteiten die cruciaal zijn voor een omslag en die moeten bijdragen tot de realisatie van het gewenste toekomstbeeld.

[klik voor artikel...]

Definitieve goedkeuring maatwerk-bis

Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering het besluit maatwerk bij collectieve inschakeling definitief goed. Dit maatwerk-bis-besluit schept nu duidelijkheid over de toekomst van collectief maatwerk. Het nieuwe regelgevende kader zal in werking treden op 1 januari 2019 zoals afgesproken met de sector. Tot die datum blijft de huidige regelgeving beschutte en sociale werkplaatsen van kracht. De werkplaatsen zullen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regelgeving door middel van simulaties van het nieuwe systeem, die minimum één jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving ter beschikking worden gesteld.

[Lees het volledige nieuwsbericht...]

De Vlaamse sociale economie in 2015

In het rapport ‘De Vlaamse sociale economie in 2015’ worden de doelgroepwerknemers in de sociale en beschutte werkplaatsen, de diverse types invoegbedrijven, de lokale diensteneconomie en arbeidszorg onder de loep genomen.

[klik voor artikel...]

Managementadvies voor sociale-economiebedrijven

Op 27 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister van Sociale Economie Liesbeth Homans de nieuwe regelgeving over de subsidiëring van managementadvies en -ondersteuning voor sociale-economieondernemingen goed. Sociale-economiebedrijven kunnen financiële steun ontvangen voor het inwinnen van advies om hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun onderneming te versterken, te laten groeien of transformeren. Ze mogen daarbij zelf kiezen welk advies het beste past bij hun noden of opportuniteiten. Daarnaast kunnen financieel of economisch verlieslatende sociale-economiebedrijven een specifieke managementondersteuning aanvragen.

Meer info vind je op www.werk.be/managementadvies.

Nieuwe OESO-LEED publicatie: Job Creation and Local Economic Development

Vlaanderen is sinds lange tijd lid van de Local Economic and Employment Development Committee van de OESO. Dit comité heeft eind vorig jaar voor de tweede maal een overzichtspublicatie van recent werk uitgebracht (een zogenaamde ‘flagship publicatie’). Daarin komen volgende thema’s aan bod:

  • Recente ontwikkelingen op subregionaal niveau in enkele OESO-lidstaten.
  • Een analyse over de groeiende lokale onevenwichten in termen van jobs en opleidingsniveau (“some places are left behind”) en welke beleidsmatige antwoorden hierop mogelijk zijn.
  • Welke mechanismen bestaan er om vorming en opleiding aan te passen aan lokale noden?
  • Hoe kan op lokaal niveau bijgedragen worden tot het succes van duaal leren?
  • Hoe kan een beleid rond KMO’s en ondernemerschap een antwoord bieden op lokale noden?
  • Ondernemerschap kan een oplossing bieden voor de intrede van kansarme jongeren op de arbeidsmarkt.
  • Bijlage: cijfermatige landenprofielen op subregionaal niveau m.b.t. de arbeidsmarkt

Deze vlot leesbare publicatie bevat interessante cijfers en bovenal praktijkvoorbeelden uit vele OESO-landen, waaronder ook Vlaanderen en de andere Belgische gewesten. Kortom: de moeite om door te nemen en er (lokale) beleidsinspiratie uit te halen. Download de publicatie

Contactpersoon in Vlaanderen: Ann Van den Cruyce

Toekomstverkenningen Steunpunt WSE

In het kader van de 'Visie 2050'-strategie van de Vlaamse Regering kregen het Steunpunt Werk en HIVA de opdracht toekomstverkenningen uit te werken over de arbeidsmarkt in 2050. Hoe zou de arbeidsmarkt functioneren in 2050? Hoe moeten we onze systemen van (voortgezette) opleiding en vorming bijsturen om die verre toekomst goed gewapend tegemoet te gaan? In dit “Werk.Rapport” beschrijven ze belangrijke evoluties op de arbeidsmarkt op weg naar 2050 en leggen we mogelijke gevolgen, kansen en risico’s bloot.

[Download het volledige rapport...]

Is de toekomst van de industrie circulair?

Onderzoek voorspelt dat als we de hele Europese industrie circulair zouden maken, dit 3 miljoen extra jobs zou opleveren. Nochtans daalt de industriële tewerkstelling al decennia, een trend die door de robotisering enkel lijkt te versnellen. Een populair doembeeld dat – vooral in de pers – wel eens wordt opgehangen van de toekomst van onze industrie, is er een van fabriekshallen vol robots met slechts een handvol mensen. De VDAB telt bijna 2.000 vacatures voor ‘technicus automatisering’, ‘projectleider automatisering’, ‘ingenieur automatisering’, enzovoort. Is zo’n voorspelling over het jobpotentieel van de circulaire economie dan wel realistisch? In dit artikel willen we even stilstaan bij voorspellingen over de toekomst van onze arbeidsmarkt, en hoe de circulaire economie daar in kan passen.

[Klik voor artikel...]

Nieuw gepubliceerd onderzoek

Recent werden de volgende VIONA- en Steunpuntrapporten afgerond en gepubliceerd:

Nieuwe VIONA-rapporten

Nieuwe steunpuntrapporten

Goedkeuring nieuwe VIONA-projecten

De Vlaamse minister van Werk heeft de volgende vier nieuwe VIONA-projectvoorstellen goedgekeurd: