Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 14 december 2016

Kris Dierckx, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Multilaterale InstellingenDixit

"Vlaanderen en de Internationale Arbeidsorganisatie: een zilveren huwelijksverjaardag"

Kris Dierckx, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Multilaterale Instellingen

Vlaanderen viert dit jaar 25 jaar samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dat klinkt misschien niet spectaculair als je weet dat deze 187 Lidstaten tellende organisatie in 2019 honderd kaarsjes zal uitblazen, maar voor een regio - ook al is het er één van de sterkst gefederaliseerde landen ter wereld - is dit best wel een uitzonderlijke prestatie.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Laaggeschoolden in België en Vlaanderen

Vlaanderen en België kennen een opmerkelijk lage werkzaamheidsgraad onder laaggeschoolden en de kloof tussen hoog- en laaggeschoolden is bij de grootste in Europa. Moeten we de oorzaak hiervan zoeken bij het jobaanbod op de reguliere arbeidsmarkt of in ons arbeidsmarktbeleid?

[klik voor artikel...]

Maandrapport Dienstencheques

Na 11 maanden Vlaamse dienstencheques kent het stelsel een groei van 3,28% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Er werden reeds 74.777.277 Vlaamse dienstencheques uitgegeven, waarvan in de maand november 40,87% elektronisch waren, een lichte stijging sinds september. De laatste federale cheques zijn sinds november terugbetaald, zodat nu enkel nog Vlaamse dienstencheques in omloop zijn. Detailcijfers en de groeicijfers per maand over uitgegeven en terugbetaalde cheques staan in het maandrapport van november. Dit rapport bevat daarnaast ook de cijfers met betrekking tot het totale subsidiebedrag en brengt de evolutie van het aantal erkende ondernemingen met Vlaamse maatschappelijke zetel in kaart.

Nieuwe indieningsdatum dossiers betaald educatief verlof

De indieningstermijn voor dossiers betaald educatief verlof (Vlaams Gewest) werd gewijzigd.
De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2015-2016 moeten ten laatste op 31 december 2016 per post ingediend zijn. De postdatum is bepalend. Je vindt meer info op onze website.

Rapport regionale toetsing

Regionale toetsing is verplicht voor alle bedrijven met meer dan 20 werknemers die een collectief ontslag aankondigen. Om een erkenning te krijgen als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering moet de werkgever een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Minister van Werk. De regionale toetsing attesteert de kwaliteit van het outplacementaanbod in het outplacementcontract. De gewesten leveren een advies af aan het bedrijf in herstructurering over de kwaliteit van het outplacementaanbod. Dit advies wordt overgemaakt aan de federale minister van Werk en vormt een onderdeel van het federale herstructureringsdossier. In een nieuw rapport vind je een stand van zaken op basis van gegevens over de regionale toetsing voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015.

Subsidies ondersteunen sociaal ondernemerschap

14 startende sociale ondernemers en 9 bestaande sociale economiebedrijven krijgen van de Vlaamse overheid financieel een duwtje in de rug. Sociale ondernemers zoeken met innovatieve verdienmodellen naar antwoorden op sociale, maatschappelijke én economische uitdagingen van vandaag en morgen. De in totaal 400.000 euro subsidies zijn een stimulans voor de dynamiek en de ondernemende cultuur.

[Lees het volledige nieuwsbericht]

Premie voor aanwerving langdurig werkzoekenden

Mensen die al lang werkzoekend zijn hebben het moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Het ontbreekt hen evident aan recente werkervaring. Om daaraan te verhelpen, bestaat al tijdelijke werkervaring: mensen via opleidingen en stages opnieuw aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt.  Om werkgevers aan te sporen de laatste horde ook nog te nemen en hen een arbeidscontract aan te bieden, werkte de Vlaamse overheid een aanwervingspremie in 2 fases uit. Een eerste schijf van 1250 euro wordt uitbetaald na 3 maanden tewerkstelling; een volgende schijf van nog eens 3000 euro na 12 maanden. De premie zal toegekend worden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

[Lees het volledige nieuwsbericht]

583.000 euro subsidie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven en organisaties worden (terecht) steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel door hun klanten als door hun stakeholders. Wie maakte dit product, waar, waarmee en in welke omstandigheden? Wat is het energieverbruik? Is dit product wel verantwoord? Denk daarbij aan de Indische kasseistenen die door kinderhanden gingen; aan kledingstukken die onder slechte en onveilige arbeidsomstandigheden gestikt worden  of aan discussies over het (vers)aanbod in supermarkten van over de hele wereld terwijl er soms lokale alternatieven zijn. Onder andere rond die drie duurzaamheidsuitdagingen gaan nu 16 projecten aan de slag met de steun van de Vlaamse overheid.

[Lees het volledige nieuwsbericht]

Nieuw gepubliceerd onderzoek op vernieuwde zoektool

Sinds deze week staat de nieuwe publicatietool voor WSE- en VIONA-publicaties online. Deze tool vervangt het klassieke overzicht met publicaties en maakt het zoeken naar (onderzoeks-)publicaties gebruiksvriendelijker en gemakkelijker. De  tool omvat geïntegreerde functionaliteiten die het geavanceerd zoeken op thema, trefwoord, auteur, enz. mogelijk maken. Je vindt er meteen ook het  laatste WSE-rapport dat afgerond en gepubliceerd werd:
Waiting longer before claiming, and activating Youth. No point? (Evaluatie van het nieuwe werkloosheidsverzekeringsstelsel voor schoolverlaters) – Bart Cockx en Eva Van Belle – Steunpunt WSE, juni 2016