Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 18 oktober 2016

Karin Douven, Coördinator ESF-project ‘Activering vluchtelingen Antwerpen’, OCMW AntwerpenDixit

"Antwerpen integreert vluchtelingen via samenwerkingsverband en ESF-steun"

Karin Douven, Coördinator ESF-project ‘Activering vluchtelingen Antwerpen’, OCMW Antwerpen

Sinds 2010 wordt Antwerpen geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal erkende vluchtelingen. De verwachting is dat deze stijging nog wel een tijd aan zal houden. Om daarop een antwoord te bieden en de activeringsratio van de doelgroep te verhogen besloten Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, VDAB en Atlas (vzw integratie en inburgering) de handen in elkaar te slaan.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Tussentijdse balans van de werkzaamheidsdoelstellingen 2020

In de conceptnota ‘Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname’, die op 22 juli 2015 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, wordt een nieuw beleid voor de kansengroepen op de arbeidsmarkt uitgetekend. De conceptnota bevestigt de ambitie om de algemene werkzaamheidsgraad te verhogen en de noodzaak om daarbij élk talent in Vlaanderen te benutten. Het behalen van de PACT-2020 doelstellingen (gemiddelde jaarlijkse groei van 1 procentpunt in arbeidsdeelname, wegwerken van de kloven in arbeidsdeelname, uitbannen van discriminatie) blijft hierbij een belangrijk streven.

[klik voor artikel...]

Evolutie Vlaamse dienstencheques in maandelijks overzicht

Sinds 1 januari 2016 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques. Vanaf nu publiceert het Departement Werk en Sociale Economie maandelijks een rapport met de kerncijfers en evolutie van de belangrijkste indicatoren. Die maandoverzichten vind je op de website Werk.be onder de infoblok “statistieken en kerncijfers” bij de rubriek Vlaamse dienstencheques. Het aantal uitgegeven dienstencheques is sinds vorig jaar met 5,04 % gestegen. Uitgedrukt in absolute aantallen werden er tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar al 2,5 miljoen cheques meer verkocht dan vorig jaar op hetzelfde moment. Ook het aandeel elektronische dienstencheques zit na een kleine zomerdip met 38,58% opnieuw in de lift. Dat zijn een paar opvallende cijfers uit het rapport van de afgelopen maand september. Daarnaast bevat het maandoverzicht cijfers over het aantal erkende ondernemingen, het aantal aan de ondernemingen uitbetaalde cheques en het totale subsidiebedrag dat aan dienstencheques wordt besteed. Het departement zal het rapport voor de 15de van elke maand op zijn website beschikbaar stellen.

Jaarverslag Toezicht en Handhaving

Voor de Afdeling Toezicht en Handhaving was 2015 een jaar vol uitdagingen. We hebben de structuur van de afdeling aangepast aan de gewijzigde context waardoor we op een adequate wijze konden inspelen op de uitdagingen die de 6e staatshervorming met zich mee bracht: de inpassing van nieuwe collega’s en nieuwe materies. Bovendien hebben we onze lange-termijndoelstellingen en risicoanalyse verder uitgewerkt en hebben we onze operationele doelstellingen volledig behaald.

In het jaarrapport 2015 vind je een overzicht van de vaststellingen en resultaten van de inspectierondes in de verschillende materies. Zo werden onder andere 2.815 inspectiedossiers afgewerkt en 536 Processen-verbaal opgesteld. Wil je meer lezen over onze werkzaamheden of een specifieke inspectieronde, lees het na in het Jaarverslag 2015.

Vormingen MVO Vlaanderen

Traject MVO biedt via drie opleidingsmomenten een volledig actiegericht traject voor mvo voor bedrijven en organisaties. Traject MVO wordt in 2016 en 2017 over verschillende locaties in Vlaanderen georganiseerd. De recent ontwikkelde MVO-scan is de basis voor de opleiding. Deelnemers ontdekken hoe ver hun bedrijf of organisatie staat met mvo. Een uitgebreide analyse leert hen wat eventueel beter kan. Vervolgens bouwen ze een eigen mvo-actieplan op en leren ze dit omzetten in communicatie, zowel naar medewerkers als naar klanten en andere stakeholders.

Meer informatie op de website

Nieuw gepubliceerd onderzoek

Hieronder vind je de laatste WSE-rapporten die werden afgerond en gepubliceerd: