Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 31 mei 2016

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder, Voka (Vlaams Netwerk van Ondernemingen)Dixit

"Radicaal voor duaal !"

Met de conceptnota van 23 januari 2015: 'Duaal leren: een volwaardige kwalificerende weg' willen de ministers van Onderwijs en Werk de handen in elkaar slaan om van leren en werken een aantrekkelijke opleidingsweg te maken voor leerlingen en ondernemingen.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Werkzaamheid en uitkeringsafhankelijkheid naar herkomst

Met 381.000 personen en een aandeel van ruim 9,6 procent vormt de bevolking met een niet-EU-herkomst een steeds belangrijker deel van de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd (18-64 jaar), volgens de herkomstmonitor van het Departement Werk en Sociale Economie (2015). De arbeidsdeelname van de bevolking met een niet-EU-herkomst blijft evenwel achter op die van de bevolking met een Belgische herkomst (46,8 procent tegen 71,8 procent). De tweede generatie is wel iets vaker aan het werk dan de eerste generatie (51,4 procent tegen 45,4 procent). De vraag die hier voorligt, is in welk statuut het deel van de bevolking zich bevindt dat geen inkomen via werk verwerft en in welke mate ze aangewezen zijn op een uitkering of een bijslag als (belangrijkste) bron van inkomsten.

[klik voor artikel...]

In Vlaanderen blijft het aantal arbeidskaarten voor hooggeschoolden en leidinggevenden toenemen

Met de zesde staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 januari 2015 bevoegd voor de gehele economische migratie: de arbeidskaarten voor werknemers en de beroepskaarten voor zelfstandigen. Bijna de helft van de aanvragers kiest voor handel. Het aantal arbeidskaarten is het afgelopen jaar dan weer stabiel gebleven, al wordt de categorie hooggeschoolden groter. Dat blijkt uit het Jaarrapport Economische Migratie van het Departement Werk en Sociale Economie.

[klik voor artikel...]

Nieuw opleidingsaanbod Traject MVO

MVO Vlaanderen brengt je graag op de hoogte van het nieuwste gratis opleidingsaanbod Traject MVO. Dat biedt via drie gratis opleidingsmomenten een volledig actiegericht traject over mvo. Je ontdekt eerst met de MVO-scan hoe ver jouw bedrijf of organisatie staat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via een uitgebreide analyse leer je wat eventueel beter kan en bouw je vervolgens een eigen mvo-actieplan op. Tenslotte zetten we je op weg om jouw beleid naar de medewerkers, de klant en de stakeholders te communiceren. Een eerste opleiding start op 9 juni 2016 in Antwerpen. Gedetailleerde informatie over de opleiding en het inschrijvingsformulier is te vinden op www.mvovlaanderen.be/traject-mvo. In het najaar van 2016 wordt de opleiding nog een aantal keer georganiseerd op locaties verspreid over Vlaanderen. Op onze website vind je meer informatie over Traject MVO.

Reparatieregelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen

Op vrijdag 20 mei 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiĆ«le goedkeuring aan de reparatieregelgeving voor de beschutte en sociale werkplaatsen. De goedkeuring is een belangrijke stap in de opvulling van het rechtsvacuĆ¼m dat ontstaan is na de schorsing van het maatwerkbesluit. De schorsing heeft een belangrijke impact op de werking van de beschutte en sociale werkplaatsen, aangezien de oude regelgeving opnieuw in werking trad. De reparatieregelgeving tracht een oplossing te vinden voor een aantal ongewenste effecten van de schorsing en de rechtsonzekerheid die ontstond ten aanzien van de doelgroep en de handelingen gesteld in de maatwerkperiode .

Meer informatie op de website

Vlaamse ESF-projecten rond ondernemerschapstrajecten voor werkzoekenden in de kijker in OESO-publicaties

Het ESF-project 'Maak Werk van je Zaak' werd recent doorgelicht in kader van een beleidsevaluatie rond inclusief ondernemerschap door OESO-LEED. Dit project liep van oktober 2013 tot en met december 2015 met SYNTRA-Limburg als promotor, in samenwerking met VDAB, Syntra Vlaanderen en Agentschap Ondernemen. Het is de opvolger van een eerder ESF-project 'Ondernemen Werkt' onder leiding van UNIZO (november 2008 - februari 2013).

[klik voor artikel...]

Nieuw OESO-rapport: Voldoende competenties voor groene jobs in Vlaanderen?

In mei 2016 publiceerde de OESO een nieuw rapport over Vlaanderen: 'Boosting skills for greener jobs in Flanders'. In dit rapport onderzoekt een team van de OESO of Vlaanderen klaar is om haar economie en arbeidsmarkt te vergroenen, en in het bijzonder of de nodige competenties voldoende aanwezig zijn. Het onderzoek was drieledig: eerst werd onderzocht hoe het staat met de vergroening in Vlaanderen, vervolgens werden de beleidsmaatregelen die groene jobs en groene skills moeten stimuleren onder de loep genomen en ten slotte werden ook bedrijven uit de bouwsector, de chemie en de agro-food-sector bevraagd om te kijken of het thema bij hen (voldoende) leeft.

[klik voor artikel...]