Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 8 maart 2016

Bij voetbalclub City Pirates primeert maatschappelijke betrokkenheidDixit

"Bij voetbalclub City Pirates primeert maatschappelijke betrokkenheid"

Het eerste team van City Pirates, een Antwerpse vierdeklasser draait mee bovenaan de rangschikking. De ambities van de club liggen echter niet alleen op sportief vlak. “City Pirates is een sociaal project, dus staat de maatschappelijke betrokkenheid voorop”, vertelt Paul Hermans van Modero, een gerechtsdeurwaarderskantoor dat mee aan het project trekt.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: De Vlaamse arbeidsmarkt na 2020

In het arbeidsmarktbeleid is men er lang vanuit gegaan dat er nog veel werkgelegenheidsgroei mogelijk was. Voor Vlaanderen heeft dit zich onder meer vertaald in de ambitieuze doelstelling om tegen het jaar 2020 76% van de 20- tot 64-jarige Vlamingen aan het werk te krijgen. Door de langdurige economische crisis heeft die ambitie een fikse knauw gekregen. In 2014 bedroeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad 71,9%. Om de doelstelling te behalen moeten we tegen 2020 150.000 extra mensen aan het werk zetten.

[klik voor artikel...]

Versterkt streekbeleid

Met de ESF oproep Versterkt Streekbeleid (Oproep 354) wil Vlaanderen een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen in een gedragen en actiegericht beleid. De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren.

[Naar de oproep...]

Schorsing maatwerk

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van maatwerk bij collectieve inschakeling geschorst. Hierdoor treedt de voormalige regelgeving beschutte en sociale werkplaatsen opnieuw in werking vanaf 8 februari 2016. Later dit jaar beoordeelt de Raad Van State het dossier ten gronde. Wanneer de Raad van State op dat moment de maatwerkbesluiten of onderdelen hiervan vernietigt, heeft die vernietiging een retroactieve weerslag. Dat zou betekenen dat de oude regelgeving vanaf 1 april 2015 moeten worden toegepast. Ondanks deze schorsing is er nog steeds een grote politieke en maatschappelijke wil om het maatwerkdecreet verder uit te voeren. Lees meer over de impact van de schorsing op de webpagina www.werk.be/schorsing.

Sociale criteria bij overheidsopdrachten textielaankopen

De Vlaamse overheid wil tegen 2020 honderd procent duurzaam aankopen. Ook de federale overheid, de Europese overheid en vele andere bestuursinstanties werken verder aan het verduurzamen van hun overheidsopdrachten. Om die ambitie te realiseren heeft de Vlaamse overheid een pilootproject rond sociale criteria binnen overheidsopdrachten opgestart.

[klik voor artikel...]

Zondvloed aan kennis tijdens Samen Stromen

Op 22 februari zakten 220 mensen uit de sociale en reguliere economie af naar De Bijloke in Gent, voor het netwerkevent Samen Stromen. Tussen de enthousiaste opening van Nick Balthazar en het spetterende einde van Gino & Ginette in, was netwerking het toverwoord. Wil je jouw kennis over doorstroom bijspijkeren? Bestel dan via helpdesk@socialeeconomie.be een exemplaar van de doorstroomgids, in afwachting van de herdruk. Ook in de presentaties vind je een berg informatie over doorstroom. Die vind je samen met het volledige verslag, foto’s en filmpjes van de netwerkdag op de website.

Nieuw gepubliceerd onderzoek

Recent werden de volgende WSE-rapporten afgerond en gepubliceerd: