Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 15 september 2015

David Erdal, Schotse ondernemer, auteur en onderzoekerDixit

"Eigenaarschap door de werknemers is geen idealisme, maar gezond verstand!"

David Erdal, Schotse ondernemer, auteur en onderzoeker

Steeds meer bedrijven creëren een gevoel van eigenaarschap bij hun werknemers. Dat gebeurt aan de hand van verschillende technieken. Dat gevoel van eigenaarschap lokt betrokkenheid uit, en er is stilaan consensus dat geëngageerde werknemers de sleutel zijn voor succes, zowel op het niveau van een individuele bedrijven als voor een vergrijzende arbeidsmarkt. Mijn persoonlijke ervaring als CEO van een papierfabriek – en later als bedrijfsadviseur en doctoraatsonderzoeker – vertelt me dat reële vormen van eigenaarschap, in de zin dat werknemers mede-eigenaar en dus aandeelhouder worden en samen hun onderneming besturen, veel krachtiger zijn. In gelijke omstandigheden, zijn bedrijven met co-eigenaarschap meer succesvol, en blijft dat succes langer duren.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: jobs, jobs, jobs

De laatste 20 jaar zijn er in Vlaanderen en België heel wat jobs verdwenen in het middensegment van onze arbeidsmarkt. Dit zijn jobs die vooral door middengeschoolden worden uitgeoefend. Deze trend zorgt voor een zekere polarisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer jongeren volgen hoger onderwijs, en vinden aansluiting bij de groeiende markt van hooggeschoolde jobs. Bij de laaggeschoolden daarentegen, is slechts 1 op 2 aan het werk. Door de achteruitgang van de industriële tewerkstelling zijn er daar voor hen minder jobs en moeten ze uitwijken naar de dienstensector. Daar ondervinden ze echter stevige concurrentie van middengeschoolden.

[klik voor artikel...]

Aanvraag beroepskaarten transparanter

De beroepskaartinformatie op de website werk.be werd afgelopen week grondig geherstructureerd en bijgewerkt. Zo zijn verschillende onderdelen nu eenvoudiger terug te vinden en werd er ook een lijst met vereiste bewijsmiddelen toegevoegd. Daarmee kunnen aanvragers hun dossier beter voorbereiden. Dit maakt de beroepskaartprocedure niet alleen transparanter maar ook sneller, omdat nieuwe aanvragen door deze wijziging van bij het begin volledig zullen zijn.

Naar beroepskaarten op de website

Congres coöperatief ondernemen op 20 oktober

Het Departement Werk en Sociale Economie nodigt u met veel plezier uit op het jaarlijkse congres rond Coöperatief Ondernemen, op 20 oktober 2015 in conferentiecentrum ALM, in Antwerpen. Onder de slogan ‘WIJ DOEN HET ZELF – Samen beter ondernemen’ serveren wij een gevarieerd programma. Onze centrale gast is David Erdal. Deze gevierde Schotse ondernemer, auteur en onderzoeker, getuigt over de kracht van de werknemerscoöperatie, een voortrekker in werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid. Zijn pleidooi en verhaal zijn vandaag opnieuw brandend actueel, vooral in de zoektocht van organisaties naar innovatieve werkmodellen. Eerder op de dag kunt u deelnemen aan zeer diverse thematische sessies. Het ganse programma loopt van 16.30 u. tot 21.30 u. U kunt zich ook inschrijven voor één of meerdere modules. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is vereist.

MVO-scan brengt duurzaamheidsuitdagingen in kaart

Vlak voor de zomer lanceerde MVO Vlaanderen de MVO-scan. De MVO-scan is een zelfevaluatie-instrument waarmee bedrijven en organisaties zichzelf een spiegel kunnen voorhouden en uitzoeken waar hun belangrijkste maatschappelijke en duurzaamheidsuitdagingen liggen. De gebruiker beantwoordt dus niet enkel vragen over ‘groene’ thema’s zoals energie, uitstoot, materiaalgebruik en biodiversiteit. Ook arbeidsomstandigheden, consumentenaangelegenheden, stakeholdermanagement, behoorlijk bestuur, eerlijke concurrentie en mensenrechten komen aan bod. Na afloop heeft de gebruiker een duidelijk overzicht van waar de grootste uitdagingen liggen voor zijn/haar organisatie en wordt doorgelinkt naar relevante info op www.mvovlaanderen.be. Op www.mvoscan.be kan de tool gevonden worden.

 

Aanpassingen aan stelsel van betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof is een regeling waarbij aan een werknemer een specifiek verlof kan worden toegekend. Om recht te hebben op betaald educatief verlof moeten een aantal voorwaarden zijn vervuld. Alleen de werknemers die in de private sector tewerkgesteld zijn komen in aanmerking. De openbare sector werd uitgesloten, alsook alle statutair tewerkgestelden. De werknemer zelf moet in principe minstens 4/5-tijds aan het werk zijn. De gevolgede opleiding moet in het kader van het betaald educatief verlof erkend zijn.

[klik voor artikel...]

Eindrapport ESF-project rond hervorming stelsel Leren en Werken

Als sluitstuk van het ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken in Vlaanderen’ werd een rapport met beleidsaanbevelingen geformuleerd. De komende maanden zullen de aanbevelingen, in de disseminatiefase, verder worden verspreid. Het doel van dit project was om inspiratie op te doen in andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Nederland en Oostenrijk) rond het systeem van leren en werken. De aanbevelingen worden meegenomen om het Vlaamse systeem van leren en werken te verbeteren en te optimaliseren. Het rapport met aanbevelingen behandelt onder meer de volgende topics: de financiering van het stelsel, de kwaliteit van het traject dat de leerlingen volgen, de begeleiding van de leerlingen en de erkenning van de bedrijven binnen een nieuw stelsel van leren en werken. Voor meer informatie kan u terecht bij Laure Janssens via laure.janssens@syntravlaanderen.be

Nieuw gepubliceerd onderzoek

Nieuwe VIONA-rapporten

Nieuwe WSE-rapporten