Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 13 mei 2015

Paul Verschueren, Directeur Vlaanderen FedergonDixit

"Staatshervorming creëert momentum om dienstenchequesector nieuw elan te geven"

Paul Verschueren, Directeur Vlaanderen, Federgon

De verdiensten van de dienstenchequesector kunnen moeilijk worden onderschat. In 2002 ontstaan vanuit de doelstelling om zwartwerk te witten, werkgelegenheid te creëren en de combinatie arbeid-gezin te faciliteren, maken in Vlaanderen in 2014 circa 600.000 gezinnen gebruik van de diensten van bijna 100.000 werknemers-huishoudhulpen via ruim 1.000 erkende bedrijven. Dat de doelstellingen werden behaald bewijzen de cijfers. Laaggeschoolde vrouwen, huishoudhulpen van buiten de EU en langdurig werklozen komen ruim aan bod. Een onderzoek van de RVA toonde tussen 2005 en 2012 een sterk verband tussen het teruglopen van de langdurige werkloosheid (vooral bij vrouwen) en het toenemend succes van de dienstencheques.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Arbeidspotentieel van laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt

Om de ambitieuze doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 76% tegen 2020 effectief te kunnen realiseren, zal het aanwezige arbeidspotentieel optimaal benut moeten worden. De laaggeschoolden zijn één van de kansengroepen waar nog een ruim arbeidspotentieel aan te boren is. Deze groep heeft echter één van de slechtste uitgangsposities op de arbeidsmarkt en is bovendien het kwetsbaarst voor conjuncturele en structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit bericht wordt dieper ingegaan op de werkzaamheid van de laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt, opgesplitst naar leeftijdsgroep en geslacht, en wordt deze vergeleken met de werkzaamheid van midden- en hooggeschoolden.

[klik voor artikel...]

MVO-forum rond ketenbeheer - 8 juni

Op 8 juni vindt het vierde MVO-forum plaats in Antwerpen. Wat houdt duurzaam en integraal ketenbeleid in? Is die keten uittekenen geen onbegonnen werk? Weegt de kost op tegen de baat? De sprekers op dit vierde MVO-forum stelden zich allicht ook deze vragen maar tonen nu dat het kan en hoe het kan. Stuur op voorhand uw vragen door en stel ze op het MVO-forum aan de experten. Het MVO-forum is een organisatie van MVO Vlaanderen.

Programma en inschrijvingen via www.mvowerkt.be

Sterke daling van de arbeidskaarten

Het aantal arbeidskaarten is in 2014 sterk afgenomen, zo blijkt het jaarverslag van de Dienst Economische migratie van het Departement Werk en Sociale Economie. Dat ligt aan het feit dat Roemeense en Bulgaarse onderdanen sinds 1 januari 2014 niet meer onderworpen zijn aan de verplichting om een arbeidskaart te bezitten. Vanaf die datum hebben zij vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Zo is het aantal kaarten ruim gehalveerd: in 2013 waren er nog 38.497 arbeidskaarten afgeleverd tegenover 17.054 kaarten in 2014. Deze daling vinden we vooral terug bij de arbeidskaart B met tewerkstellingen in knelpuntberoepen. In 2013 waren er voor deze categorie nog 17.725 kaarten aan Roemenen en Bulgaren afgeleverd. In 2014 bedroeg dit aantal slechts 26 kaarten, uitgereikt aan Kroaten. Als nieuwe EU-onderdanen komen zij immers in aanmerking voor een tewerkstelling in een knelpuntberoep. Ook de categorie van de gezinshereniging kende een sterke daling omdat voornamelijk Roemeense en Bulgaarse onderdanen om gezinsherenging vroegen met hun werkende partner. Tot slot is ook de afname van het aantal arbeidskaarten A te wijten aan het wegvallen van aanvragen van die nationaliteiten. Op het vlak van economische migratie zijn het nu de hooggeschoolde en leidinggevende derdelanders (= niet Europeanen) die de grootste groep vormen in Vlaanderen (4.285 op een totaal van 6.699 arbeidskaarten B).

Event coöperatief ondernemen in oktober: schrijf in en geef input voor het programma!

Heb je een schitterend idee om samen met anderen te ondernemen? Maak dan kennis met de voordelen van de coöperatie! Samen ondernemen biedt tal van kansen. Op dinsdag 20 oktober 2015 gaat het evenement ‘Wij doen het zelf – samen beter ondernemen 2015’ door in ALM te Antwerpen (tussen 16 en 21 uur). Gastspreker David Erdal vertelt ons over de synergie tussen werkbaarheid en productiviteit bij werknemerscoöperaties. Vanuit de ervaringen in het eigen familiebedrijf, en met de begeleiding van andere bedrijven, getuigt hij over de kansen van werknemersdemocratie in het kader van overdrachtsplanning.  Op de website kan je nu al inschrijven en meteen jouw input voor het programma op 20 oktober meegeven.

Jaarlijks OESO-LEED congres met als thema ‘Local Leadership for inclusive growth’

Van 24 tot 26 juni organiseert het OESO-LEED Forum rond partnerschappen en lokale ontwikkeling voor het elfde jaar een themacongres. Deze editie vindt het plaats in Manchester rond het thema ‘Local Leadership for inclusive growth’. Wil je meer weten over het programma en hoe je kan inschrijven (nog tot 29 mei), neem dan een kijkje op de website.