Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 19 maart 2015

Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale EconomieDixit

"VIONA, dat is 20 jaar bruggen tussen onderzoek en beleid"

Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie

Op 11 februari vierden we, samen met het Steunpunt WSE, het twintigjarig bestaan van ons VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma. Al twintig jaar evalueert en inspireert VIONA-onderzoek het beleid voor de arbeidsmarkt in Vlaanderen. En ook omgekeerd raakte het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen de voorbije twintig jaar geïnspireerd door tal van vragen en opdrachten vanuit het beleid. Er zijn in al die tijd bijna 160 studie- en onderzoeksopdrachten uitgeschreven, die bijna allen aanleiding gaven tot aanbevelingen voor en bijsturingen van het beleid.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Steeds meer mensen van buitenlandse herkomst actief op de arbeidsmarkt

In de allereerste editie van de herkomstmonitor brengt het Departement WSE in samenwerking met het Steunpunt WSE de arbeidsmarktpositie van personen van buitenlandse herkomst in kaart op basis van administratieve gegevens. Het rapport geeft met de bril van de diverse herkomstgroepen een ongezien accuraat beeld van de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op de Vlaamse arbeidsmarkt. De cijfers en statistieken in de herkomstmonitor leggen de gekende knelpunten bloot (lage werkzaamheid, hoge werkloosheid, …). Maar ze laten ook vooruitgang (én potentieel) zien in de arbeidsmarktintegratie van mensen met een buitenlandse herkomst.

[klik voor artikel...]

Nieuwe regelgeving Maatwerk van kracht

Op 1 april 2015 treedt de nieuwe regelgeving maatwerk bij collectieve inschakeling in voege. Dit vereenvoudigde kader vervangt de oude regelgevingen beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel. Bovendien zet het deur open voor alle ondernemingen die ervoor kiezen om hun sociaal ondernemerschap vorm te geven door kansen te bieden aan personen met een afstand tot arbeidsmarkt en deze met de nodige begeleiding te ondersteunen.

[klik voor artikel...]

Nieuw kader voor Lokale Diensteneconomie (LDE)

Op 1 april 2015 treedt de nieuwe regelgeving lokale diensteneconomie (LDE) in voege. Deze vernieuwde regelgeving focust op competentieversterkende inschakeling en begeleiding van kansengroepen richting een reguliere job. De competentieversterkende inschakeling en kwaliteitsvolle begeleiding van doelgroepwerknemers, ook het inschakelingstraject genoemd, blijft nog steeds gekoppeld aan maatschappelijk relevante dienstverlening in opdracht van een lokale of regionale overheid. Denk hierbij aan kinderopvang, groenonderhoud, aanvullende thuiszorg, …

[klik voor artikel...]

OESO-publicatie over jobcreatie en lokale economische ontwikkeling

De eerste flagship-publicatie van LEED is een feit. Het gloednieuwe rapport wil handvaten bieden aan verschillende overheden (van nationaal tot lokaal beleid) om in te zetten op jobcreatie. Het put uit recent LEED-onderzoek, waaronder ook de review m.b.t. ‘employment and skills’ in vele landen, waaronder ook Vlaanderen (zie volgend artikel van deze nieuwsbrief. Niet alleen focust de publicatie op wat gedaan MOET worden, maar evenzeer op HOE dat in de praktijk kan. Het bevat concrete beleidsvoorstellen en nieuwe gegevens van 35 landen waaronder België. Je vindt er onder meer de randvoorwaarden waarin jobcreatie kan plaatsvinden en het werpt een licht op omgevingen waar een combinatie van lage vraag met een laag aanbod aan geschikte werknemers, een valkuil kunnen zijn voor jobcreatie en groei. Je kan het rapport online raadplegen en downloaden.

OESO-publicatie “Employment and Skills Strategies” in Vlaanderen

In de nasleep van de crisis worden vele landen binnen de OESO geconfronteerd met de kritieke vraag: hoe kunnen we blijvend duurzame jobs creëren? In deze context is onder het Local Economic and Employment Development programma (LEED) van de OESO een internationaal vergelijkend project opgestart dat peilt naar de capaciteit van lokale arbeidsbemiddelingsdiensten en opleidingsverstrekkers om bij te dragen aan een lange termijnstrategie die de veerkrachtigheid van de lokale economie versterkt, de competentieniveaus verhoogt en arbeidskwaliteit verbetert.

[klik voor artikel...]

Nieuwe update van nota ‘Handicap en Arbeid' beschikbaar

De nota Handicap en Arbeid omvat twee delen. In het eerste deel wordt de situatie beschreven van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt op basis van enquêtes en ambtelijke gegevens. In het tweede deel wordt de beleidsuitvoering belicht. Beide delen zijn zopas geactualiseerd.

[klik voor artikel...]

Buitenlandse inspiratie voor het stelsel Leren en Werken

De denkdag ‘naar een optimalisering van het stelsel Leren en Werken’ die het Departement WSE op 3 maart in congrescentrum Elzenveld heeft georganiseerd, was op alle vlakken geslaagd. Vier sprekers uit Nederland en Duitsland stelden er elk een aspect uit hun stelsel van Leren en Werken voor. Daarna kon het publiek van Vlaamse stakeholders nadenken en discussiëren over een mogelijke overname van de buitenlandse elementen. Het doel van de denkdag was om buitenlandse inspiratie te bieden die nuttig kan zijn voor de hervorming van het Vlaamse stelsel van Leren en Werken.

[klik voor artikel...]

Terugblik op 20 jaar arbeidsmarktonderzoek

Het Arbeidsmarktcongres 2015 (Leuven, 11/02) stond in het teken van het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek van de arbeidsmarkt en van arbeidsmarktprogramma’s. Het bood meteen de gelegenheid om het 20-jarig bestaan te vieren van het VIONA-onderzoeksprogramma en vooruit te blikken naar de toekomst van dit programma en naar die van het Steunpunt WSE. Dat is in zijn huidige constellatie aan zijn laatste werkjaar begonnen. Zowel Minister Muyters (bij monde van de kabinetschef) als de secretaris-generaal van het Departement WSE benadrukten het belang van dit soort onderzoek en gaven aan om het ook in moeilijke budgettaire tijden kansen te blijven geven.

Afgeronde onderzoeken

Recent werden de volgende VIONA- en WSE-rapporten gepubliceerd:
Nieuwe VIONA-rapporten

Nieuwe WSE-rapporten