Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 6 maart 2014

DIXIT  "Anders organiseren, op maat van uw bedrijf!"

Dirk Buyens, Professor & academisch decaan, Vlerick Business School

"Anders organiseren, op maat van uw bedrijf!"

Dirk Buyens, Professor & academisch decaan, Vlerick Business School

Een CFO vraagt aan de CEO: “Wat gebeurt er als we investeren in de ontwikkeling van onze mensen en ze gaan dan weg?” – De CEO antwoordt: “Wat gebeurt als we niet investeren, en ze blijven?”. Je hebt de quote mogelijk al zien passeren; hij doet de ronde op de sociale netwerken LinkedIn en Twitter. Waarom zou u als werkgever investeren in uw HR beleid, als de kans reëel is dat sommige van uw ‘investeringen’ weggaan? Omdat zij die blijven, de capabele en gemotiveerde werknemers vormen die meebouwen aan uw bedrijf. Zij vormen de bouwstenen voor groei en innovatie, want het potentieel van de organisatie ligt nu eenmaal in haar werkkrachten. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: De double dip voorbij?

De terugkeer van de economische groei heeft zich eindelijk aangekondigd. Nadat de economie vrijwel stilstond in 2012 en de eerste helft van 2013, kende het bbp opnieuw een voorzichtige groei vanaf de tweede helft van 2013. Deze positieve evolutie wordt bevestigd door de jongste ramingen van de Europese Commissie, die voor België mikken op een groei van +1,4% in 2014 en +1,7% in 2015. Het einde van de double dip van de economie lijkt daarmee eindelijk aangekondigd te zijn. [klik voor artikel...]

naar boven

Talentontwikkelaar.be helpt ondernemingen te focussen op talent

Hoewel ondernemingen zich bewust zijn van de toenemende vergrijzing op de werkvloer, nemen ze nog te weinig actie om het nakend pensioen van de oudere werknemers voor te bereiden. Ook voor medewerkers die door ziekte of burn-out lange tijd buiten strijd zijn, hebben de meeste werkgevers geen programma klaar om hen terug aan de slag te helpen. Tot slot is diversiteit op de werkvloer in heel wat ondernemingen nog steeds geen prioriteit. Dat blijkt alvast uit een online bevraging bij ruim 700 ondernemingen in Vlaanderen. Het Departement WSE liet dan ook speciaal een online toolbox ‘www.talentontwikkelaar.be’ ontwikkelen. Hiermee wil het ondernemingen niet alleen motiveren om dergelijke thema’s structureel aan te pakken, maar wil het hen ook stimuleren om meer in te zetten op talent. Aan de hand van de hulpmiddelen en praktische instrumenten kunnen ze samen met hun medewerkers bouwen aan kwaliteitsvolle loopbanen en sterke ondernemingen, vandaag én morgen. Dit initiatief past in de langetermijnstrategie van het Pact 2020 om meer mensen aan de slag te laten gaan, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen.

naar boven

Resultaten Viona-onderzoek toekomstig arbeidsmigratiebeleid

In het kader van een VIONA-onderzoeksopdracht hebben onderzoekers van Centrum voor Sociaal Beleid (U Antwerpen) het rapport “Het arbeidsmarktonderzoek als instrument bij toekomstig arbeidsmigratiebeleid en EU vrijhandelsakkoorden” opgeleverd. Op basis van analyse van de huidige context en van internationaal vergelijkend onderzoek, formuleren de onderzoekers daarin concrete beleidsvoorstellen over in welke gevallen en hoe het arbeidsmarktonderzoek geïntegreerd kan worden in het arbeidsmigratiebeleid. Een flexibele instroom voor hooggeschoolden en midden geschoolde knelpuntprofielen kan daarbij gecombineerd worden met een restrictief beleid voor laaggeschoolden en midden geschoolden zonder knelpuntprofiel. [klik voor artikel...]

naar boven

‘STEM’ brengt jongeren passie bij voor wetenschappen, techniek, technologie & wiskunde

Op 18 februari werd in het Vlaams Parlement een STEM-event georganiseerd, waar aan 300 aanwezigen (van 4 Ministers, tot parlementsleden, wetenschapscoördinatoren, het brede middenveld, bedrijfsleiders, onderwijskoepels…) ook veel bijzondere educatieve projecten werden voorgesteld. Het event kadert in het STEM-actieplan van de Vlaamse regering waarmee ze jonge mensen wil motiveren om te kiezen voor exacte wetenschappen, technologie, het ingenieursvak en wiskunde (science, technology, engineering, mathematics – of dus STEM). Jongeren kiezen nog te weinig voor STEM - studies, en dus is er volk te kort om de vacatures in te vullen. [klik voor artikel...]

naar boven

Coopy Paste-event toont aan: de toekomst is coöperatief

Coöperatief ondernemen leeft in Vlaanderen. Dat bewezen de meer dan 300 enthousiaste deelnemers aan Coopy Paste op 4 februari. ‘Coopy Paste, de toekomst is Coöperatief’ was de titel van het vierde evenement over coöperatief ondernemen in Vlaanderen. Ondernemen volgens de coöperatieve principes leidt tot maatschappelijke en economische meerwaarde. De thematische sessies in de late namiddag toonden hoe coöperaties vernieuwend kunnen werken in verschillende deelfacetten van onze samenleving, gaande van huisvesting tot cultuur, van financiering tot jobcreatie. Na een (h)eerlijke receptie sloten we af met een plenair avondprogramma. Luister naar de getuigenissen van zes Vlaamse voorvechters over de rol van coöperaties met het oog op een economie op mensenmaat.

naar boven

Update Handicap en Arbeid

De nota Handicap en Arbeid bestaat uit twee delen: een statistisch deel en een deel over de beleidsuitvoering. Het statistische deel bevat nieuwe cijfers over de arbeidsdeelname op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten 2012 en drie kwartalen van 2013, over de werkloosheid (VDAB), en over de Werkbaarheid (SERV/STV – 2013). In 2010 zat de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten in een diep dal (33%), sindsdien is er grote vooruitgang geboekt en het cijfer ligt nu weer iets boven de 40%. Het doel van 43% in het jaar 2020 komt daarmee in zicht, maar is wel nog niet bereikt. Het lijkt niet evident maar meer werkenden kan gepaard gaan met meer werkzoekenden (aangezien er ook nog een categorie inactieven is). Het aantal bij de VDAB geregistreerde (niet werkende) werkzoekenden is al een tijd aan het stijgen en bij mensen met een arbeidshandicap is dit niet anders (+10.2% in 2013 in vergelijking met 9.3% voor alle Nwwz). [klik voor artikel...]

naar boven

Happening Nieuw Industrieel Ondernemen op 13 en 14 maart

Vlaanderen wil een topregio zijn. Daarvoor heeft het een toonaangevende industrie nodig. Wat dat betekent, kan u zelf nagaan tijdens de Nieuw Industrieel Ondernemen Happening. Wie aan de top wil staan moet altijd één stap voor zijn. Hoe? Dat is de kernvraag om dit inspiratiemoment in Waagnatie te Antwerpen. Kijk naar het programma hoe u kunt kennismaken met toonaangevende voorbeelden uit de praktijk. Laat uw stem horen en wissel ervaring uit tijdens de interactieve workshops of kom langs op de job- en stagebeurs. Schrijf je snel in op de website.

naar boven