Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 10 oktober 2013

DIXIT  "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, meer noodzaak dan luxe"

Thomas Pirard, medewerker van de sectorwerking Unizo

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, meer noodzaak dan luxe"

Thomas Pirard, medewerker van de sectorwerking Unizo

Ondernemers en organisaties krijgen steeds meer de vraag om duurzaam en transparant te ondernemen, niet alleen vanuit de samenleving (consumenten, NGO's, andere stakeholders en beleidsmakers), maar vooral op vraag van hun klanten die eisen stellen op vlak van ecologie, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een must voor ondernemen in de 21ste eeuw. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Bijna 47.000 kwetsbare werknemers in Vlaamse inschakelingsmaatregelen (situatie eind 2012)

Vlaanderen verbindt zich ertoe de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 76% in 2020. In 2012 was 71,5% van de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar) aan het werk. Om de 76%-doelstelling te bereiken, zet de Vlaamse overheid onder meer in op een activerend arbeidsmarktbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit activerend beleid is de ondersteuning van die werkzoekenden die moeilijk of helemaal niet aan de slag geraken in de reguliere economie, of die een steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van een loonkostsubsidie, opleiding en/of begeleiding. [klik voor artikel...]

naar boven

Competenties van 170.000 werkende Vlamingen blijven onderbenut

Op dinsdag 8 oktober publiceerde de OESO de resultaten van PIAAC, een internationaal onderzoek naar de lees-, cijfer- en probleemoplossende vaardigheden van mensen uit 24 landen of regio’s, waaronder het Vlaams Gewest. Het onderzoek is verwant aan PISA, maar test niet alleen 15-jarigen maar de ganse bevolking tussen 16 en 65 jaar. Voor het Vlaamse Gewest werd de deelname gefinancierd en gecoördineerd door het Departement Werk en Sociale Economie en het Departement Onderwijs en Vorming. [klik voor artikel...]

naar boven

Recente VIONA- en WSE-onderzoeken

Recent werden enkele VIONA- en WSE-rapporten afgerond en vrijgegeven. De rapporten kan je raadplegen op onze website.

Nieuwe VIONA-rapporten:

Nieuw WSE-rapport: Labor market segmentation and the protean career: the effects on labor market experience (Steunpunt WSE), juni 2013

naar boven

10 nieuwe sectoren aan de slag met duurzaamheidsrapportering

Op 1 augustus zijn er 10 sectororganisaties met een project rond duurzaamheidsverslaggeving gestart met de steun van ESF Vlaanderen. (oproep 265). Het gaat om promotoren uit uiteenlopende sectoren: de voedingsnijverheid, toeristische sector, sociale economie, bouw, printmedia,… Oproep 265 richtte zich op sectoren die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen willen werken binnen hun sector. Sectoren krijgen de mogelijkheid om in een eerste fase een MVO-sectorpaspoort op te stellen met een set van GRI-indicatoren. In een tweede fase kunnen ze op basis van dit paspoort bedrijven binnen de sector helpen bij de opmaak van een duurzaamheidsverslag. Samen met de twee projecten uit de gelijkaardige oproep 262 zijn in totaal dus 12 sectororganisaties aan de slag met MVO-sectorpaspoorten.

naar boven

Vierde Flanders Synergy Congres

Op donderdag 21 november organiseert Flanders Synergy al haar vierde Congres. De voormiddag zal in het teken staan van "de toekomst van de industrie". We hebben als keynote niemand minder dan professor Rajan Suri weten te strikken. Hij is de bezielende vader achter QRM (Quick Response Manufacturing), een benadering waarbij men met teams als bouwsteen focust op het reduceren van de doorlooptijden van bedrijfsprocessen (van klant tot product). Het Congres vindt plaats in La Brugeoise, Vaartdijkstraat 7 in Brugge. Binnenkort vind je het volledige programma en de mogelijkheid om in te schrijven op de website.

naar boven