Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 5 maart 2013

DIXIT  "In moeilijke tijden moeten bedrijven meer dan ooit inzetten op innovatie"

Peter Bertels, Flanders DC

"In moeilijke tijden moeten bedrijven meer dan ooit inzetten op innovatie."

Peter Bertels, Flanders DC

Om te overleven in moeilijke tijden moet Vlaanderen op zoek naar nieuwe producten of diensten, efficiëntere processen, vernieuwende bedrijfsmodellen of betere marketing. Allemaal vormen van innovatie die u in de strijd kan werpen om het verschil te maken of te blijven maken met uw bedrijf. Hoewel het de laatste tijd bon ton is om brainstormen af te doen als weinig efficiënt of zelfs tijdsverlies, blijft het een unieke manier om snel veel ideeën te verzamelen. Als het goed voorbereid is tenminste en als je de juiste tools gebruikt. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Crisis ontneemt kansen

Het gebrek aan economische groei zorgt voor een stagnering van de tewerkstelling en een matige toename van de werkloosheid. Zolang de economie niet aanwakkert, krijgen mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt en jonge schoolverlaters onvoldoende kansen om aan het werk te gaan, en dreigen zij langdurig werkloos te worden. Deze situatie vergroot de ongelijkheid tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de Vlaamse arbeidsmarkt. [klik voor artikel...]

naar boven

Beleidsbarometer 2012: De Vlaamse arbeidsmarkt in kaart

Op basis van de Vlaamse arbeidsrekening en de Monitor Werk en Sociale Economie verzamelde het Departement WSE in oktober 2012 voor elk van de 308 Vlaamse gemeenten een selectie van kerncijfers in één handig dossier. In zo'n gemeentefoto kan je de arbeidsmarktsituatie van een bepaalde gemeente, aan de hand van een reeks tabellen en grafieken, vergelijken met socio-economisch gelijkaardige gemeenten en met het Vlaams Gewest in z'n geheel. Flankerend hierbij maakte het Departement WSE het rapport “De Vlaamse arbeidsmarkt in kaart” op. In dit rapport worden een aantal belangrijke cijfers en indicatoren, zoals de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad en de jobratio, op kaart uitgezet. Zo heb je in één oogopslag een zicht op de beter en minder goed presterende regio’s en gemeenten. In de bespreking wordt, naast de algemene toelichting bij de Vlaamse scores, per provincie telkens een aantal lokale specifieke kenmerken uitgelicht. Deze publicatie verschijnt als vierde uitgave van de Beleidsbarometer, een reeks waarin het departement Werk en Sociale Economie jaarlijks één beleidsthema uitgebreid belicht. Op basis van cijfermatige en andere analyses belichten we trends en tendensen op de Vlaamse arbeidsmarkt en uitdagingen voor het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

naar boven

Nieuwe generatie sectorconvenants 2013-2014

In de nieuwe generatie gaan we van 33 sectorconvenants naar 34 sectorconvenants en zetten we 120 sectorconsulenten in op het terrein. 1 Nieuwe sector vond de weg naar deze generatie sectorconvenants: de brandstoffenhandel maakte zich de filosofie eigen en vertaalde een sectorale visie in concrete acties en engagementen. Daarnaast werden ook een aantal kleinere (sub)sectoren geïntegreerd in bestaande sectorconvenants. De sector van de luchtafhandeling werd geïntegreerd in het sectorconvenant van de sector transport en logistiek en de sector van de filmindustrie werd geïntegreerd in het sectorconvenant van de audiovisuele sector. [klik voor artikel...]

naar boven

Nieuws over Handicap en Arbeid

Elk jaar verschijnt in januari een update van de twee delen van de Nota handicap en Arbeid. Er is goed nieuws en slecht nieuws. Uit deel I over de statistieken leren we dat de werkzaamheid van arbeidsgehandicapten tussen het derde kwartaal van 2011 en dat van 2012 met 2 procentpunten gestegen is tot vrijwel 40%. Dit is nog steeds 3 ppt verwijderd van de 2020-doelstelling maar toch al heel wat beter dan in 2010 toen we maar aan 33% geraakten. Wat de werkzoekende arbeidsgehandicapten betreft, eind 2012 waren er bijna 30 000, waarvan 2000 in beroepsopleiding. Dit zijn er 9% meer dan een jaar eerder, net zoals voor het geheel van alle werkzoekenden. De kans op werk in de eerste helft van 2012 bedroeg nog maar 3,4% daar waar dit in 2011 nog 4,4% was. [klik voor artikel...]

naar boven

Presentaties studiedag “Werken aan werkvermogen en werkbaarheid” online

Het Departement WSE organiseerde op 29 januari 2013 een studienamiddag. De ruim 100 deelnemers hebben er meer vernomen over de Index voor Werkvermogen en het Huis van Werkvermogen en hoe deze instrumenten in Finland, Nederland, Duitsland en Oostenrijk in bedrijven en organisaties worden gebruikt om te werken aan duurzame inzetbaarheid. De presentaties van deze studienamiddag 'Werken aan werkvermogen en werkbaarheid: goede praktijken uit het buitenland' zijn nu beschikbaar op onze website.

naar boven

Eigenschappen, uitdagingen en positie in Europa van de Vlaamse arbeidsmarkt

Het Vlaams Gewest wil met haar arbeidsmarkt tegen het jaar 2020 een flink stuk verder staan dan vandaag. Een reeks doelstellingen, opgesteld in het kader van de EU2020-strategie en het Vlaamse Pact 2020, geven gestalte aan deze ambities. De voornaamste doelstelling is het bereiken van een werkzaamheidsgraad van minstens 76% bij Vlamingen tussen 20 en 64 jaar oud. Hiertoe moet de werkzaamheidsgraad van vrouwen, 50-plussers, allochtonen en personen met een arbeidshandicap eveneens omhoog. Verder streeft Vlaanderen ook naar een hogere werkbaarheid van het werk, meer deelname aan hoger onderwijs en levenslang leren, en een halvering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. [klik voor artikel...]

naar boven