Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 13 december 2012

DIXIT  "Het waarom van werkzaamheidsdoelen"

Prof. Dr. Luc Sels

"Het waarom van werkzaamheidsdoelen"

Prof. Dr. Luc Sels, KU Leuven, Decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

In het kader van ‘Vlaanderen in Actie’ en de ‘Europa 2020’-strategie heeft Vlaanderen zich tot doel gesteld om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te halen. In 2011 kende het Vlaams Gewest een werkzaamheidsgraad van 71,8%. Nog ruim 4 procentpunten te gaan. Er zijn subdoelstellingen voor 50- (60% in 2020) en 55-plussers (50% in 2020). Die subdoelen zijn nog ver verwijderd. In 2011 telden we immers slechts 53,6% werkzame 50-plussers en amper 38,8% werkzame 55-plussers. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Laaggeschoolde mannen worden getroffen door desindustrialisering

figuurDe Vlaamse werkzaamheidsgraad gaat sinds midden 2011 in dalende lijn, en evenaarde in het tweede kwartaal van 2012 met 71,4% het dieptepunt van de crisis in 2009. Hoewel Vlaanderen het aanvankelijk beter deed dan gemiddeld in Europa, gaan we er nu sneller op achteruit. Uit nadere analyse blijkt de daling het sterkst bij de laaggeschoolde mannen. [klik voor artikel...]

naar boven

Uitnodiging Arbeidsmarktcongres 7 februari 2013

Cover

Op donderdag 7 februari 2013 organiseert het Steunpunt WSE in samenwerking met het Departement WSE opnieuw een Arbeidsmarktcongres. Het doel van dit congres is om op basis van onderzoek en ervaringen het debat over de werking van de arbeidsmarkt aan te scherpen. We starten met een keynote presentatie van de Europese Commissie over de bevindingen uit het ‘2012 Ageing Report’. Daarna brengen we naar goede gewoonte een ‘diagnose’ van de Vlaamse arbeidsmarkt. Vervolgens voorzien we een aantal thematische parallelsessies met lezingen over diverse aspecten van de arbeidsmarkt. We richten ons hierbij op actuele thema’s en recent arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen en Nederland. Voor meer info over het congres en om je in te schrijven: neem een kijkje op de website.

naar boven

Evaluatie van Arbeidsmarktbeleid met gebruik van administratieve gegevens

Mutual Learning Programme

Op 19 en 20 november was het Departement Werk en Sociale Economie de gastheer voor een “Peer Review” in het kader van het “Mutual Learning Programme” van de Europese Commissie (http://www.mutual-learning-employment.net/) . Het onderwerp was het gebruik van administratieve data in de evaluatie van beleid.  De deelnemers waren beleidsmensen en onafhankelijke deskundigen (vaak onderzoekers) uit veertien landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië en Zweden), evenals vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de Federale overheid en de Europese Commissie. [klik voor artikel...]

naar boven

MVO-forum op 17/12 in Leuven

MVO-forum 2012

Op 17/12 organiseert het departement Werk & Sociale Economie (WSE) in Leuven het tweede MVO-forum. Vorig jaar participeerden meer dan 130 vertegenwoordigers van verschillende stakeholders aan discussies over de toekomst van MVO in Vlaanderen. We vertellen je graag waar we staan en laten je proeven van wat er leeft in MVO-land. Die dag vinden niet alleen workshops plaats rond belangrijke MVO-topics, maar ook een Bar Camp. Leden uit de MVO-gemeenschap nemen zelf het woord en wisselen ideeën uit. De namiddag wordt ingeleid door keynote speaker Caroline Copers van de SERV. We starten om 15.10u., maar u bent welkom vanaf van 14.45u. Inschrijven kan nog tot vrijdagochtend 14/12 (10.00u.) via de website.

naar boven