Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 12 oktober 2012

DIXIT  "Stem voor activering"

Fabio Contipelli

"Stem voor activering"

Fabio Contipelli, VVSG, Diensthoofd Maatschappelijke Integratie & Werk, Projectcel Werkwinkels

Op 14 oktober zijn het ‘lokale’ verkiezingen. Dat wist u al. Het mediageweld rond de gemeenteraadsverkiezingen is nooit groter geweest. Is het een gevolg van de brede, nationale impact van deze verkiezingen of eerder van het besef dat het lokale overheidsniveau voor elk van ons het belangrijkste is? Ik ben een ‘believer’ van het tweede. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur en arbeidsmarkt: De arbeidsmarktsituatie in uw gemeente

figuurWist u dat Wingene de hoogste werkzaamheidsgraad laat optekenen voor mannen tussen 20 en 64 jaar? Ruim 85% van de mannen is er aan het werk tegenover 60,2% in Kraainem, de gemeente met de laagste werkzaamheidsgraad voor mannen. Wist u dat we Sint-Martens-Latem de meest ondernemende gemeente van Vlaanderen kunnen noemen? Voor elke 100 personen op arbeidsleeftijd tellen we in deze gemeente bijna 25 zelfstandigen. Wist u dat de chemische industrie goed is voor ongeveer 10.600 jobs in stad Antwerpen? Wist u dat 96,7% van de loontrekkenden die in Machelen werken, in een andere gemeente woont, en dat Machelen daarmee de Vlaamse gemeente met de hoogste inkomende pendelintensiteit is? Wist u dat eind 2011 zo’n 41 Leuvenaren tewerkgesteld waren in de lokale diensteneconomie? Wist u dat Koksijde het hoogste aandeel 50-plussers heeft in haar bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar)? [klik voor artikel...]

naar boven

Is je sector klaar voor de toekomst?

Cover

Hoe ziet de arbeidsmarkt van de toekomst eruit? Welke uitdagingen en strategieën zijn bepalend voor het toekomstige succes van onze ondernemingen? Welke vaardigheden en competenties worden dan belangrijk? Het ESF-project VLAMT zoekt naar antwoorden op deze vragen en moedigt sectorale opleidings-en vormingsfondsen aan om met de uitvoering van een sectorale focusstudie toekomstige competentienoden te detecteren. Een handleiding biedt daartoe ondersteuning. [klik voor artikel...]

naar boven

Vlaamse overheid zet nieuwe stap naar duurzaam aankoopbeleid

Cover

De Vlaamse overheid heeft een leidraad ontwikkeld om sociale criteria te laten meespelen bij de gunning van overheidsopdrachten. Daarin vinden aankopers praktische info om die criteria bij elk onderdeel van de overheidsopdracht toe te passen. De brochure kwam tot stand met een uitgebreide betrokkenheid van alle stakeholders en is een serieuze stap voorwaarts om de doelstelling van 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020 te bereiken. [klik voor artikel...]

naar boven

Ook OESO zet competenties centraal

Met een nieuwe publicatie heeft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) het belang van competenties belicht. De “Skills Strategy” is er gekomen om landen te ondersteunen bij de uitbouw van een beter competentiebeleid. Jaarlijks zal dit onderwerp uitgespit worden via de OECD Skills Outlook. Voor de uitwerking ervan hanteert de OESO ook een nieuwe, transfersale benadering, m.n. via een debat met vertegenwoordigers uit een aantal sleutelcomités in de ‘Skills Strategy Advisory Group’ (een stuurgroep). Het departement WSE werd vanuit het LEED-comité (d.i. Local Employment and Development) afgevaardigd om in die stuurgroep te zetelen. Wie ideeën heeft rond uit te werken topics of bepaalde projecten als piloot wil aanbrengen en door de OESO wil laten trekken, stuurt een e-mail naar de Vlaamse vertegenwoordiger in de stuurgroep: ann.vandencruyce@wse.vlaanderen.be. De publicatie zelf vind je op de website van de OESO.

naar boven

MVO-forum op 17 december

MVO Vlaanderen

Noteer alvast 17/12 in je agenda. Dan vindt opnieuw het MVO-forum plaats, in Leuven. Vorig jaar in Mechelen participeerden meer dan 130 vertegenwoordigers van verschillende stakeholders aan discussies over waar het met MVO naar toe moet in Vlaanderen. We gaan verder op dat elan en vertellen je graag waar we staan. Wil je een uitnodiging ontvangen, laat ons je mailadres weten.

naar boven

Volg ons nu ook op Twitter!

GrafiekFollow us on Twitter

Het Departement WSE twittert nu ook over cijfers en onderzoek over de Vlaamse arbeidsmarkt. Blijf je graag op de hoogte van de laatste trends, nieuwe updates, gepubliceerd onderzoek? Of ben je misschien op zoek naar cijfers op jouw maat? Volg dan @WSE_Cijfers!

naar boven

Overheidsopdracht voor Ondersteuningsorgaan sociale economie

De Vlaamse overheid lanceerde vorige week een nieuwe overheidsopdracht voor een ondersteuningsorgaan binnen de sociale economie. Dit orgaan zal partners binnen de sociale economie ondersteunen bij hun werkzaamheden, onder meer op het vlak van informatieverstrekking, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten, en het organiseren van een aangepast aanbod voor startende ondernemingen. Het  zal bovendien instaan voor de integrale kennisopbouw en expertiseontwikkeling binnen de sociale economie. Je kan de overheidsopdracht consulteren op de website onder dossiernummer VSAWSE-100-F02. Voor verdere informatie kan u terecht bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie via mail aan  sabine.lievens@wse.vlaanderen.be  of  johanna.paternoster@wse.vlaanderen.be.

naar boven