Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 14 december 2011

DIXIT  Sectorconvenant? Check… maar nu begint het pas

Violetta Bleus, sectorconsulente, Prefab Beton Industrie

"Sectorconvenant? Check… maar nu begint het pas"

Violetta Bleus, sectorconsulente, Prefab Beton Industrie

Sinds enkele maanden ben ik aan de slag als sectorconsulente in de Prefab Beton Industrie. Mijn eerste opdracht in functie van het Convenant luidt als volgt: de sector volledig in kaart brengen op het vlak van de noden gerelateerd aan kennis en competenties. Een zeer boeiende opdracht, al zeg ik het zelf. [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: de werkloosheid op een kantelpunt, volgt Vlaanderen het Europese voorbeeld?

Grafiek

Vorige week bleek dat de Belgische economie aan het krimpen is. Ook uit de rest van Europa komen veel berichten over krimpende economieën en stijgende werkloosheid. In Vlaanderen blijft de werkloosheid vooralsnog dalen, maar zal dit blijven duren? [lees meer...]

naar boven

Lunchcauserie 6/12: De Vlaamse arbeidsmarkt in subregionaal/lokaal perspectief

Op 6 december 2011 organiseerde het Departement Werk en Sociale Economie en het Kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters een lunchcauserie met als thema “De Vlaamse arbeidsmarkt in subregionaal/lokaal perspectief”. De idee van een meer gedecentraliseerd beleid gaat uit van de overtuiging dat betere terreinkennis krachtiger kan inspelen op de lokale noden en zo een betere garantie biedt op een op maat gemaakt beleid. Die noden zijn immers vaak zeer heterogeen en complex, en vragen bijgevolg een meer lokale en geïntegreerde aanpak op maat. [lees meer...]

naar boven

Inspectie WSE bouwt verder aan een gedegen risicoanalyse

Het project risicoanalyse startte in 2008 met een VIONA-studie over het ontwikkelen van een onderbouwde risicoanalyse van de te controleren materies door Inspectie Werk en Sociale Economie. Het doel van het project is het objectiveren en professionaliseren van de werking door de te controleren materies, sectoren en controleobjecten op een onderbouwde manier te selecteren. [lees meer...]

naar boven

Een enquête over de Cijferrubriek op de website werk.be

Het departement WSE streeft ernaar om zoveel mogelijk cijfers over de arbeidsmarkt en over maatregelen op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking te stellen. We willen graag weten of we daarin slagen. U helpt ons door de korte online vragenlijst in te vullen waarvoor u de link vindt linksboven op de cijferrubriek van werk.be.

naar boven

Capita Selecta uit het Vlaams Arbeidsmarktonderzoek

In Vlaanderen wordt behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek verricht over de arbeidsmarkt, dat – zeker in het buitenland – niet altijd goed bekend geraakt. Daarom is een bundeling gemaakt van samenvattingen van een staalkaart van recent onderzoek dat gefinancierd werd binnen het VIONA-programma en in het kader van het Steunpunt WSE. In totaal 26 projecten worden telkens op een paar pagina's beschreven. De samenvattingen in het Engels en in het Nederlands zijn te vinden op onze website.

naar boven

Vooraankondiging: “MVO doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen”

MVO is een thema dat de afgelopen jaren steeds belangrijker werd voor ondernemingen en organisaties. Hoe kan de overheid bedrijven helpen bij de vraag naar duurzaamheid en transparantie vanuit de samenleving, consumenten, werknemers, NGO's, beleidsmakers en andere ondernemingen? Wat kan de rol van de bedrijfsorganisaties zijn? Om op die vragen een antwoord te kunnen bieden, startte het departement Werk en Sociale Economie twee projecten op. Nu die bijna afgerond zijn, nodigt Minister Freya Van den Bossche iedereen uit om over de resultaten in dialoog te gaan. [lees meer...]

naar boven