Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 13 april 2011

DIXIT  Uitdagingen MVO Nederland

Willem Lageweg

"MVO-uitdagingen in Nederland"

Willem Lageweg, Directeur MVO Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in het Nederlandse bedrijfsleven bezig aan een onstuitbare opmars. Vooral de groeiende groep koplopers laat zien dat MVO leidt tot veel innovatie. Uit peilingen onder de partners van MVO Nederland blijkt dat bedrijven die al wat langer met MVO bezig zijn over het algemeen ook betere resultaten boeken dan hun sectorgenoten. Het aantal bedrijven dat zich bij MVO Nederland aansluit groeit met ca 50 per maand en bedraagt inmiddels ca 1500. MVO Nederland ondersteunt deze bedrijven met kennis en stimuleert de onderlinge kennisuitwisseling. [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: “War for talent” breekt (weer) los

De economische crisis is nog maar net achter de rug, en de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt laat zich al opnieuw voelen. Bovendien zal het door de demografische ontwikkelingen in Vlaanderen steeds moeilijker worden om als bedrijf het beste talent op de arbeidsmarkt te vinden en aan zich te binden. [lees meer...]

naar boven

Uitbreiding sluitende activeringsaanpak tot 55 jaar van start op 1 april

Vanaf 1 april ging de uitbreiding van een sluitende activeringsaanpak voor nieuwe ingestroomde werkzoekenden tussen 53 en 55 jaar van start. Tot dan toe gold deze aanpak maar tot en met de 52 jarigen. De aanpak bij 50plussers verloopt anders dan bij jongere werkzoekenden. In een WSE rapport (pdf) maken we een uitgebreide analyse van de activeringsaanpak voor oudere werkzoekenden. We schetsen de evolutie van deze aanpak tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op onze arbeidsmarkt. We evalueren de resultaten van de aanpak. En we schetsen de krachtlijnen van het recente akkoord over de uitbreiding van de activeringsaanpak voor oudere werkzoekenden, dat de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners bereikten in januari 2011.

naar boven

Inspectie Werk en Sociale Economie controleert “regularisatiedossiers”

Met de regularisatie-instructie van de federale regering van 19 juli 2009 werd een regularisatiecampagne opgezet die tijdens de periode van 15 september 2009 tot en met 15 december 2009 de kans bood aan illegalen om hun verblijf te legaliseren op basis van duurzame lokale verankering. Rond de toepassing van deze regeling voerde Inspectie WSE controles uit. [lees meer...]

naar boven

Mensen met een arbeidshandicap tijdens en na de crisis (2)

In de vorige Werkzin-e maakten we melding van de problematische situatie van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. De recentste cijfers over de werkzaamheid uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (3e kwartaal 2010) bevestigen dit (31.8%). Gemiddeld over drie kwartalen in 2010 bedraagt de werkzaamheidsgraad 32.8%. Afgerond is dit 33% of maar de helft van de 66% werkzaamheid in de hele bevolking op werkzame leeftijd. Een verontrustende vaststelling is de scherpe daling onder de groep die in erge mate hinder ondervindt van een handicap of een langdurige gezondheidsaandoening. In 2007 was 25% van die groep aan werk, in 2010 nog maar 17%. [lees meer...]

naar boven

Succesvol eerste MVO-forum

eerste MVO-forum

Op 1 maart vond het eerste MVO-Forum plaats. Meer dan 130 aanwezigen luisterden naar de voorstelling van het allereerste MVO-Actieplan en inspirerende praktijken uit Nederland. Het actie-element was gegarandeerd via speeddating en zes workshops. Het forum droeg bij aan verdere samenwerking en innovatie met als doel Meer Verantwoorde Ondernemingen en Organisaties in Vlaanderen. [lees meer...]

naar boven