Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 12 oktober 2010

DIXIT  De grote uitdagingen voor het toekomstig EU-werkgelegenheidsbeleid

Rudi Delarue

De grote uitdagingen voor het toekomstig EU-werkgelegenheidsbeleid

Rudi Delarue, Directeur IAO-Bureau voor de EU en de Beneluxlanden.

De nieuwe EU2020-strategie, de werkzaamheden rond de versterking van het EU economisch bestuur, de impact van de mondiale crisis en de mondialisering stellen het EU-werkgelegenheidsbeleid voor de grootste uitdagingen sinds haar origine anno 1997. De impact hiervan gaat veel verder dan het actief arbeidsmarktbeleid, hoe belangrijk dit ook moge zijn. Ze werken in op het bestuur (governance), op de rol van de actoren en op de onderlinge samanhang tussen het economische, het werkgelegenheids- en het socaal beleid. Dit heeft zowel betrekking op het niveau van de EU, de lidstaten als de regio’s. [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Je bent jong en je wilt… werk!

Vlaanderen kampt al vele jaren met een jeugdwerkloosheid die veel hoger is dan de gemiddelde werkloosheid, zowel bij laag- als bij hooggeschoolden. Hoe komt dit, en is dit voor alle jongeren even problematisch? [lees meer...]

naar boven

Vlaamse werknemer is gemiddeld 39,8 jaar

In 2009 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse loontrekkende beroepsbevolking 39,8 jaar. Dat was in 2008 met 39,4 jaar bijna 5 maanden lager. De man is met 40,3 jaar gemiddeld iets ouder dan de vrouw, met 39,2 jaar. [lees meer...]

naar boven

Publicatie Beleidsbarometer 2010: De Vlaamse Sociale Economie

In de Beleidsbarometer belicht het departement Werk en Sociale Economie jaarlijks uitgebreid één beleidsthema. De editie 2010 kijkt naar Sociale Economie. [lees meer...]

naar boven

Publicatie in voorbereiding: ‘Naar een groen werkgelegenheidsbeleid’

Naar aanleiding van het Belgisch EU-Voorzitterschap lanceert het Departement Werk en Sociale Economie in november 2010 een publicatie rond het thema groene jobs. [lees meer...]

naar boven