Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 22 juni 2010

DIXIT  Er is nog werk aan armoedebestrijding

Elke Vandermeerschendixit

"Er is nog werk aan armoedebestrijding"

Elke Vandermeerschen, stafmedewerker armoedebeleid voor de thema's werk en sociale economie bij het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.

Ook in België is het idee wijd verspreid dat mensen aan het werk helpen, het ultieme instrument is tegen armoede. Werk zorgt voor een degelijk inkomen, waardevolle deelname aan de samenleving, case closed. Helaas is de relatie werk-armoede een stuk complexer dan dat. Wie werk aanduidt als hét middel in de strijd tegen armoede, gaat er vanuit dat armoede louter een  inkomensprobleem is. De verwevenheid van problemen op diverse levensdomeinen heeft echter een sterke invloed op het armoedebestrijdend potentieel van werk. [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt:
Herstel van de Vlaamse arbeidsmarkt op til?

Hoewel er nog geen sprake is van serieus economisch herstel, lijkt de economie over het dieptepunt van de crisis heen te zijn. De Belgische economie kromp over heel 2009 met 3,0 procent. In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg de economische groei 0,1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor 2010 verwacht de Nationale Bank, voortgaand op de recente positieve kwartaalevoluties, een verdere toename van de economische activiteit met +1,0 procent. Maar de onzekerheden hieromtrent blijven onverminderd groot. De onrust op de (Europese) financiële markten maakt dat de algemene economische situatie als broos wordt ingeschat. [lees meer...]

naar boven

Hoe zal de arbeidsdeelname evolueren naar 2020 toe?

In maart lanceerde de Europese Commissie de nieuwe EU2020-strategie, waarover we ook in onze vorige nieuwsbrief al een item brachten. Met deze strategie wil Europa tegen 2020 75% van de Europese bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk krijgen. Tussen 2000 en 2008 steeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad van 69,4% naar 72,4%. Indien we dat tempo hadden kunnen volhouden, zou het Vlaams Gewest in 2020 finishen op 76,9%. De economische malaise heeft echter het grootste deel van de geboekte vooruitgang teniet gedaan. De Vlaamse werkzaamheidsgraad bedroeg in 2009 nog 71,5% en volgens de Nationale Bank van België zakken we in 2010 tot 69,5%. Terug naar af dus. [lees meer...]

naar boven

Jaarrapport Inspectie Werk en Sociale Economie:
markante vaststellingen 2009

In het Jaarrapport krijg je een overzicht van de uitgevoerde controles binnen de verschillende materies waarvoor de inspectiedienst bevoegd is. Naast het meer cijfermatige overzicht, wordt ook aandacht besteed aan inhoudelijke accenten. We sluiten het Jaarrapport 2009 af met een overzicht van de markantste vaststellingen en met de jaaractieplannen voor 2010. Je kunt het volledige jaarverslag digitaal terugvinden op www.werk.be. Hierbij alvast een aantal markante vaststellingen. [lees meer...]

naar boven

Wat denken Vlaamse werkgevers over 50plussers?

Het onderzoek naar denkbeelden en meningen geeft aan dat Vlaamse werkgevers eerder een positief beeld hebben over 50plussers. Daar horen evenwel nunaces aan vast zoals bijvoorbeeld dat het beeld afhangt van de leeftijd van de werkgevers zelf. Het merendeel van de bevraagde werkgevers was ook actief in de dienstensector.

Op de website van het expertisecentrum LeeftijdenWerk vind je een uitgebreid artikel over het onderzoek en de conclusies (pdf).

naar boven

Abonneren op Werkzin-e.