Departement WSE

Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid.Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen.

Contact

Dirk Vanderpoorten

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Functie: 
Secretaris-generaal
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 42 56
Fax: 
02 553 43 90