Het beleidsdomein: 3 entiteiten

Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie bestaat uit drie entiteiten:

  • één kerndepartement: het Departement Werk en Sociale Economie
  • twee agentschappen:
    • De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, VDAB
    • Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

De strategische adviesraad van het beleidsdomein is de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV).

 

Departement Werk en Sociale Economie

Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid. Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen. 

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA). Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding.

SYNTRA Vlaanderen

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid. Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot de draaischijf voor meer en beter ondernemen in Vlaanderen. En dit via opleiding en vorming.