Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

Kennis is een belangrijke succesfactor voor elke onderneming. Goed opgeleide zelfstandigen, KMO-werknemers en bedrijfsleiders die steeds bijleren zijn goud waard. 'Meer en beter ondernemen' betekent dan ook 'meer en beter opleiden'.  Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen erkent en subsidieert de opleidingscentra voor zelfstandigen en KMO's. Samen vormen ze het SYNTRA-opleidingsnetwerk.

Het SYNTRA-netwerk biedt een waaier lange en korte ondernemersopleidingen en bijscholingen aan, verspreid over 24 campussen, voor (startende) ondernemers en hun werknemers. Ook jongeren vanaf 15 jaar kunnen bij SYNTRA terecht om via de leertijd een beroep te leren in de praktijk van een onderneming.  

Een positief ondernemersklimaat leidt tot 'meer ondernemen'. Daarom wakkert SYNTRA Vlaanderen continu de ondernemerszin aan en bevordert ze de ondernemerscompetenties.

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar verschillende doel- en kansengroepen waarvoor de drempel naar een eigen zaak wat hoger is of de slaagkansen kleiner zijn. SYNTRA Vlaanderen werkt hiervoor samen met andere organisaties of overheden die ervaring hebben met specifieke doel- en kansengroepen of knelpuntberoepen.

Voor meer info: www.syntra.be of www.syntravlaanderen.be

Binnen het beleidsdomein werk en sociale economie kreeg SYNTRA Vlaanderen het statuut van extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. Op 14 december 2007 keurde de Vlaamse Regering voor de eerste maal een beheersovereenkomst met SYNTRA Vlaanderen voor de periode 2008-2010 goed. Op 17 december 2010 keurde de Vlaamse Regering de tweede beheersovereenkomst voor de periode 2011-2015 goed. De beheersovereenkomst legt voor de komende vijf jaar vast wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor SYNTRA Vlaanderen.

De ruggengraat van de beheersovereenkomst 2011-2015 wordt gevormd door de onderstaande strategische organisatiedoelstellingen:

  1. Strategische Organisatiedoelstelling 1: SYNTRA Vlaanderen als performant instrument van de Vlaamse overheid voor het inspireren, het op vraag ondersteunen en het uitvoeren van het beleid inzake ondernemerscompetenties en ondernemersvorming.
  2. Strategische Organisatiedoelstelling 2: SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA versterken hun rol als draaischijf ondernemersvorming in functie van een arbeidsmarktgerichte versterking van ondernemerscompetenties.
  3. Strategische Organisatiedoelstelling 3: SYNTRA Vlaanderen neemt ten volle de rol en verantwoordelijkheid als stimulerende, sturende en toezichthoudende overheid op ten aanzien van de strategische partners waarmee het samenwerkt.
  4. Strategische Organisatiedoelstelling 4: SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA realiseren op een kwalitatieve manier via een toekomst- en (arbeids)marktgericht leertijdaanbod een verhoogde instroom en een verhoogde gekwalificeerde uitstroom (Artikel 8).
  5. Strategische Organisatiedoelstelling 5: SYNTRA Vlaanderen verhoogt verder de maturiteit van zijn eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject.
  6. Strategische Organisatiedoelstelling 6: SYNTRA Vlaanderen definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren.