Beheersovereenkomsten

Binnen het Beleidsdomein Werk en Sociale Economie bevinden zich 3 extern verzelfstandigde Agentschappen. De Vlaamse Regering sloot met elke van deze agentschappen een beheersovereenkomst af. Hierin worden de wederzijdse engagementen tussen de Vlaamse Regering en de agentschappen neergeschreven. Op deze pagina kan u informatie terugvinden over de extern verzelfstandigde agentschappen en hun beheersovereenkomst.

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA). Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding.

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid. Met als missie ‘Meer en beter ondernemerschap’ zet het “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen” in op de competentieontwikkeling van zelfstandigen en ondernemers in wording.

ESF-Agentschap Vlaanderen

De vereniging zorgt voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Het ESF-agentschap is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Het wil inzetbaarheid, aanpasbaarheid, ondernemerschap en gelijke kansen in Vlaanderen verhogen en daartoe initiatiefnemers maximaal stimuleren, ondersteunen en begeleiden. Het ESF-Agentschap beheert de middelen van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Deze Europese middelen worden ingezet om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te versterken en innovatief beleid mogelijk te maken aan de hand van projecten.