Vlaams beleid rond Werk en Sociale Economie

De Vlaamse ministers bevoegd voor werk en sociale economie

  • Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport:
    Philippe Muyters
  • Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:
    Liesbeth Homans

Regeerakkoord

Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast.

Beleidsnota's

Bij het begin van een nieuwe regeerperiode dienen de leden van de Vlaamse Regering hun beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Deze beleidsnota's geven de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Hieronder vind je een elektronische versie van de beleidsnota’s:

Beleidsbrieven

In het eerste jaar van een nieuwe Vlaamse Regering wordt voor elk beleidsthema een beleidsnota voor de ganse regeerperiode gemaakt. De volgende jaren wordt in een jaarlijkse beleidsbrief de concrete uitwerking van de nota verder gestalte gegeven.

 

Beleidsnota's en -brieven legislatuur 2009-2014

Beleidsnota's en -brieven legislatuur 2004-2009