Vlaanderen en de OESO

Meer dan 5 decennia geleden besloten de Verenigde Staten en Canada tot de oprichting van een organisatie ter ondersteuning van de mondiale ontwikkeling. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zag het levenslicht in 1961 en telde oorspronkelijk 18 lidstaten, voornamelijk uit de geïndustrialiseerde wereld.  Vandaag telt de OESO 34 leden en heeft de organisatie zich verruimd met een aantal snel opkomende economieën zoals Chili, Mexico en Turkije.

De organisatie analyseert trends en vergelijkt data op een heel aantal terreinen zoals onder meer economie, handel, fiscaliteit, pensioenen, leefmilieu, onderwijs maar ook werkgelegenheid.  Op basis van deze wereldvermaarde statistieken formuleert de OESO aanbevelingen aan haar leden in de hoop zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de economische en maatschappelijke levensstandaard van hun respectievelijke bevolking.  Meer informatie over het functioneren van de organisatie.

Sinds 1994 participeert Vlaanderen rechtstreeks aan de activiteiten van de OESO via het Local Economic and Employment Development (LEED) programma. De missie van het LEED-programma bestaat uit het creëren van meer en betere jobs, via een meer effectieve beleidsimplementatie, innovatieve praktijken, sterkere actoren en geïntegreerde beleidsstrategieën op ‘lokaal’ niveau.

Het LEED-programma onderscheidt zich van andere OESO activiteiten omwille van het uitdrukkelijk lokale perspectief op het snijvlak van economie en werkgelegenheid. Het programma heeft een meervoudige opdracht en spitst zich toe op verschillende beleidsdomeinen. Het streeft volgende algemene doelstellingen na:

  1. Verbeteren van de kwaliteit van het lokaal (brede definitie) overheidsoptreden op economisch en sociaal gebied en op het vlak van de arbeidsmarkt, door continue monitoring en evaluatie van lopende praktijken;
  2. Bevorderen van kennisopbouw m.b.t. innovatie op het vlak van lokale economische en  werkgelegenheidsontwikkeling en de vernieuwing van lokale economieën;
  3. Het opbouwen van de bekwaamheid m.b.t. het ontwerpen, implementeren en evalueren van lokale economische en werkgelegenheidsstrategieën in OESO-landen en niet OESO-landen.

Het LEED-programma wordt aangestuurd door een directiecomité dat bestaat uit 35 landen (29 OESO-leden, 6 niet OESO-leden) en 2 internationale organisaties (Europese Commissie, Corporation for Andean Development). Voor België nemen de drie gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië deel (uniek in dit comité). Sinds 2004 zetelt Vlaanderen, in naam van België, in het LEED-Bureau (voorbereidend comité waarin een beperkt aantal landen zetelen).

Bovendien maakt LEED sinds 2004 deel uit van het ‘OECD Centre for Entrepreneurship, SME’s and Local Development’. Het comité kreeg daardoor een meer horizontale taak. Daarnaast bestaat sinds 2003 het OESO LEED Trento Centre (Italië), dat als ‘spin-off’ van LEED vooral gericht is op de overdracht van de opgebouwde expertise met focus op Centraal- en Oost-Europa. Momenteel wordt de scope verbreed naar landen die een verbreed engagement hebben met de OESO maar nog geen lid zijn.