Beleid

In deze rubriek vind je alle informatie en aanverwante links over het Vlaamse beleid rond Werk en Sociale Economie.

Het beleid rond werk en sociale economie bestrijkt een waaier aan thema’s. Bovendien zijn er heel wat raakvlakken met Europa, de federale overheid, de verschillende Vlaamse regio’s en de bedrijfssectoren. Het informatieaanbod is dan ook in twee luiken opgedeeld:

In het bovenste luik vind je informatie volgens geografisch niveau:

In het onderste luik is informatie gebundeld volgens de verschillende beleidsthema’s: