Over werk & sociale economie

Werk en Sociale Economie is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. In dit onderdeel vind je informatie over de structuur, de opdracht, de bevoegde ministers en de 4 entiteiten.