Tweede workshop - 18 september 2018

Op dinsdag 18 september 2018 vond de tweede workshop plaats in het kader van de Vlaamse skills strategie, het project van de Vlaamse regering en de OESO met als streefdoel de verdere uitwerking van een lerende economie en samenleving. Meer dan 60 stakeholders en partners in de wereld van Werk en Onderwijs (vakbonden, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, sectorale opleidingsfondsen, academici, vormingsorganisaties, ….) bespraken samen de aanbevelingen uit de eerste workshop, en werkten ze verder uit. Dit leidde tot een honderdtal aanbevelingen rond vijf prioriteiten:  

  1. Een leercultuur ontwikkelen
  2. Het benutten van competenties op de werkvloer
  3. Vraag en aanbod van competenties beter op elkaar afstemmen
  4. Opleidingssystemen en -partnerschappen versterken
  5. De financiering van onderwijs en vorming verbeteren

Hieronder vindt u de presentaties van de verschillende sprekers die tijdens deze boeiende dag aan bod kwamen:

Presentatie van Andrew Bell (pptx / 1.83 MB) (OESO) over de Vlaamse Skills Strategie.   

Presentatie van Dirk Van Damme (pptx / 2.45 MB) (OESO) met zijn diagnose van de Vlaamse context.

Presentatie van Christof Vanden Eynde (Centrum voor Basiseducatie Gent) over de verhoging van de professionale redzaamheid bij laaggeletterde volwassenen.

Presentatie van Dirk Vanstipelen (Syntra Limburg) en Marc Cloostermans (VDAB) (pdf / 5.68 MB) over de T2 Campus.

Presentatie van Johan Desseyn (pdf / 0.68 MB) (Mpiris) over Competentieprognoses in Vlaanderen.

De OESO zal in het najaar van 2018, in samenspraak met de Vlaamse projectpartners, verder doorwerken op de geïdentificeerde kansen en uitdagingen voor Vlaanderen. Dit moet begin 2019 leiden tot een diagnoserapport, een breed gedragen analyse van het Vlaamse competentiebeleid, en aanbevelingen over hoe dit verder versterkt kan worden in de toekomst.