Op weg naar een Vlaamse skills strategie

In een snel veranderende economie en arbeidsmarkt zijn vaardigheden van doorslaggevend belang. Daarom is Vlaanderen – op voordracht van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters – gestart met het ontwikkelen van een Vlaamse skills strategie. Die benadering wil Vlaanderen een strategische aanpak aanreiken om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt.