Werknemers buitenlandse nationaliteit - Wetgeving

De zesde staatshervorming: overdracht van bevoegdheden

Met ingang van 1 juli 2014 is de zesde Staatshervorming van kracht. Dit betekent dat een aantal federale bevoegdheden overgedragen zijn naar de Gewesten en Gemeenschappen.

Voor wat betreft economische migratie is de regelgevende bevoegdheid inzake de arbeidskaarten A en B, de hieraan gekoppelde vrijstellingen en de beroepskaarten voor zelfstandigen geregionaliseerd.

De federale overheid behoudt een reglementerende restbevoegdheid, met name specifiek wanneer het gaat om afgeleiden van de verblijfssituatie (de arbeidskaart C en de vrijstellingen gekoppeld aan de verblijfssituatie).

Vlaanderen is dus sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de regelgeving als voor de toepassing, de controle en de handhaving van de arbeidskaarten en beroepskaarten.

 

 

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

 

Wet:

 

Koninklijke Besluiten:

 

 

  • Koninklijk Besluit van 23 mei 2006 betreffende de modaliteiten van indiening van de aanvragen en aflevering van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten bepaald in artikel 38quater, § 3, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemer (Belgisch Staatsblad, 31 mei 2006).

 

  • Koninklijk besluit van 7 oktober 2009 (Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009) houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers.

 

  • Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 (Belgisch Staatsblad 31 augustus 2012) betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een Europese blauwe kaart.

 

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (Belgisch Staatsblad 13 februari 2015) tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

 

  •  Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 (Belgisch Staatsblad 23 juli 2015) houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers                       

 

 

Omzendbrieven:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren