Seizoen- en gelegenheidswerk

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Situering

Vermits, in toepassing van artikel 34, 6° van het KB van 9 juni 1999, enkel vergunningen mogen worden toegekend “wanneer aan de tewerkstelling inkomsten zijn verbonden die de werknemer in staat stellen in zijn behoeften of die van zijn gezin te voorzien” zullen enkel die aanvragen worden goedgekeurd waarbij:

 • een tewerkstelling wordt aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand
 • de werkgever de garantie biedt dat hij de betrokken werknemer ten minste 2/3 van deze periode voltijds zal tewerkstellen.

Procedure

Samenstelling van een aanvraagdossier voor seizoen- en gelegenheidswerk:

 • Het specifieke aanvraagformulier dat uitsluitend bestemd is voor een aanvraag tot tewerkstelling van een nieuwe EU-toetreder in één van de door de bevoegde overheid erkende knelpuntberoepen.
 • Een kopie van de specifieke arbeidsovereenkomst voor bepaald werk waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat
  • een tewerkstelling wordt aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand
  • de werkgever de garantie biedt dat hij de betrokken werknemer ten minste 2/3 van deze periode voltijds zal tewerkstellen.
 • Afhankelijk van de plaats waar de werknemer zich bevindt op het ogenblik van de aanvraag:
  • Hetzij een kopie van de personalia van het paspoort van de werknemer indien deze nog niet in België aanwezig is;
  • Een kopie van het document, uitgereikt door de betrokken gemeente, dat de regelmatige verblijfssituatie van de werknemer bevestigt, indien deze reeds in België aanwezig is.

(Naar downloadpagina met de formulieren)

De verdere afhandeling van deze aanvragen gebeurt op dezelfde wijze zoals hiervoor uiteengezet (Nieuwe EU-onderdanen - Aanvraagprocedure).

 

Opmerkingen

De minimumlonen die van toepassing zijn voor seizoens- en gelegenheidswerk worden bepaald door het daartoe bevoegde Paritair Comité 144-145.

In juli 2013 werd de regeling gelegenheidsarbeid versoepeld in de landbouw- en tuinbouwsector. De bestaande tweekwartalenregel wordt afgeschaft en vervangen door een 180-dagen-regel met ingang van 1 juli 2013:

 • in de 'oude' regeling was het zo dat een werknemer maar als gelegenheidswerknemer in aanmerking kwam, voor zover hij tijdens het lopende kwartaal en de twee eraan voorafgaande kwartalen niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt had, tenzij als gelegenheidsarbeider.
 • sinds1 juli 2013 zal een werknemer die in de loop van 180 dagen voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling in de landbouw- of tuinbouwsector gewerkt heeft in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider, niet in aanmerking komen als gelegenheidswerknemer.

Deze versoepeling werd gerealiseerd met het verschijnen van KB 4 juli 2013 tot wijziging van artikel 8bis van KB 28 november 1969 tot uitvoering van wet 27 juni 1969 tot herziening van besluitwet 28 december 1944.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren