Werknemers buitenlandse nationaliteit - formulieren

Aanvraagformulieren

 1. Aanvraag om arbeidskaart model A van onbeperkte duur (doc / 0.64 MB)
  Aanvraag om arbeidskaart model A van onbeperkte duur (pdf / 0.22 MB)
   
 2. Aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer (docx / 0.05 MB) (arbeidskaart B, arbeidsvergunning).
  Aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer (pdf / 0.12 MB) (arbeidskaart B, arbeidsvergunning).
   
 3. Aanvraag tot het bekomen van een arbeidskaart C (doc / 0.67 MB)
  Aanvraag tot het bekomen van een arbeidskaart C (pdf / 0.37 MB)
   
 4. Aanvraag tot tewerkstelling van een stagiair van vreemde nationaliteit (doc / 0.65 MB)
  Aanvraag tot tewerkstelling van een stagiair van vreemde nationaliteit (pdf / 0.35 MB)
   
 5. Aanvraag van een vergunning om een werknemer van vreemde nationaliteit als gespecialiseerde technieker  (doc / 0.65 MB)te werk te stellen
  Aanvraag van een vergunning om een (pdf / 0.31 MB)werknemer van vreemde nationaliteit als gespecialiseerde technieker (pdf / 0.31 MB) te werk te stellen
   
 6. Aanvraag voor een au pair van vreemde nationaliteit (doc / 0.67 MB)
  Aanvraag voor een au pair van vreemde nationaliteit (pdf / 0.46 MB)
   
 7. Aanvraag tot tewerkstelling in een (doc / 0.66 MB)knelpuntberoep van een buitenlandse onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen (doc / 0.66 MB) (doc / 0.66 MB)in een andere lidstaat van de EU.
  Aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een buitenlandse onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen (pdf / 0.32 MB) in een andere lidstaat van de EU.
   
 8. Arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B, aanvraagformulier Duurzame Lokale Verankering (doc / 0.65 MB)
  Arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B, aanvraagformulier Duurzame Lokale Verankering (pdf / 0.24 MB)
   
 9. Voorlopige arbeidsvergunning afgeleverd in het kader van het verkrijgen van een Europese Blauwe Kaart: aanvraagformulier (doc / 0.65 MB)
  Voorlopige arbeidsvergunning afgeleverd in het kader van het verkrijgen van een Europese Blauwe Kaart: aanvraagformulier (pdf / 0.24 MB)

Knelpuntberoepen

Lijst van de door de Vlaamse regering erkende knelpuntberoepen (pdf / 0.07 MB)

Inlichtingenblad

Te voegen bij de aanvraag om toelating tot tewerkstelling van een werknemer van vreemde nationaliteit

Inlichtingen-formulier (doc / 0.65 MB)
Inlichtingen-formulier (pdf / 0.16 MB)

Opmerking over het formulier 'inlichtingen'

Dit formulier dient recto-verso te worden gebruikt en moet dus recto-verso worden geprint. De burgemeester van de woonplaats van de betrokken vreemdeling zal het formulier op de rugzijde legaliseren, en deze legalisatie heeft uiteraard betrekking op zowel de gegevens van de voorzijde als op deze van de rugzijde. Indien het document niet recto-verso wordt gebruikt, dienen beide luiken afzonderlijk te worden gelegaliseerd, wat impliceert dat op beide luiken de vereiste stempels , zegels en handtekeningen dienen te worden aangebracht, met uiteraard een dubbele kost tot gevolg.

Overige formulieren

 1. Geneeskundig getuigschrift (doc / 0.63 MB)
  Geneeskundig getuigschrift (pdf / 0.03 MB)
   
 2. Arbeidsovereenkomst of bediendenovereenkomst (doc / 0.65 MB)
  Arbeidsovereenkomst of bediendenovereenkomst (pdf / 0.05 MB)
   
 3. Verklaring stagiair (doc / 0.63 MB)
  Verklaring stagiair (pdf / 0.06 MB)
   
 4. Verklaring toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst voor beroepssportlui (doc / 0.63 MB)
  Verklaring toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst voor beroepssportlui (pdf / 0.02 MB)
   
 5. Overeenkomst voor de plaatsing van een au pair (doc / 0.67 MB)
  Overeenkomst voor de plaatsing van een au pair  (pdf / 0.05 MB)
   
 6. Verzekeringsattest au pair (doc / 0.67 MB)
  Verzekeringsattest au pair (pdf / 0.04 MB)
   
 7. Verklaring Gedetacheerde werknemer (doc / 0.64 MB) (door de in België gevestigde werkgever voor te leggen aan de werknemer en door beiden te ondertekenen)
  Verklaring Gedetacheerde werknemer (pdf / 0.08 MB) (door de in België gevestigde werkgever voor te leggen aan de werknemer en door beiden te ondertekenen)
   
 8. Arbeidsovereenkomst voor bedienden voor schouwspelartiesten (doc / 0.65 MB) van vreemde nationaliteit 
  Arbeidsovereenkomst voor bedienden voor schouwspelartiesten (pdf / 0.1 MB) van vreemde nationaliteit
   
 9. Schoolattest (doc / 0.63 MB)
  Schoolattest (pdf / 0.06 MB)
   
 10. Formulier mededeling vrijstelling kaderlid (pdf / 0.01 MB)
   
 11. Formulier mededeling vrijstelling opleiding (pdf / 0.01 MB)
   
 12. Arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B, type - arbeidsovereenkomsten ivm Duurzame Lokale Verankering (doc / 0.66 MB)
  Arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B, type - arbeidsovereenkomsten ivm Duurzame Lokale Verankering (pdf / 0.04 MB)

   
 13. Overeenkomst voor het testen van een speler (docx / 0.02 MB) in het kader van een tewerkstelling van beroepssportlui
  Overeenkomst voor het testen van een speler (pdf / 0.03 MB) in het kader van een tewerkstelling van beroepssportlui

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren