Europese blauwe kaart: wetgeving

Download hier de wetgeving over de voorlopige arbeidsvergunning voor Europese blauwe kaart (pdf / 0.54 MB);

Koninklijk besluit van 26 december 2013 (BS 24.01.2014) (pdf / 0.32 MB) tot wijziging van de formule voor de indexering van het bedrag van het minimumloon voor de toekenning van een tijdelijke tewerkstellingsvergunning, verleend in het kader van de Europese blauwe kaart op grond van artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren