Europese blauwe kaart - Definitie

De Europese blauwe kaart is binnen de context van de Belgische regelgeving een verblijfstitel welke de bezitter (onder bepaalde voorwaarden) machtigt tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk, en welke hem gelijktijdig het recht geeft om er te werken. In dit ene document worden zowel het recht op verblijf als het recht op tewerkstelling geïncorporeerd.

Het gaat hier om de omzetting van de Europese Richtlijn 2009/50 van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

 

Dubbele procedure

Om deze Europese blauwe kaart te kunnen verwerven dient gelijktijdig een dubbele procedure te worden gevolgd:

  1. Enerzijds zal de betrokken buitenlandse onderdaan een aanvraag moeten indienen
    hetzij bij de bevoegde consulaire diensten wanneer hij zich nog in het buitenland bevindt,
    hetzij bij de vreemdelingendienst van zijn gemeente wanneer hij reeds in België verblijft.
  2. Anderzijds zal er gelijktijdig door de werkgever die de betrokkene wenst tewerk te stellen vooraf een voorlopige arbeidsvergunning dienen te worden aangevraagd en bekomen bij de Dienst Economische Migratie die bevoegd is voor de plaats van tewerkstelling.

 

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren