Arbeidskaart C

Belangrijke wijziging vanaf 1/1/2019: arbeidskaart C verdwijnt

De arbeidskaart C wordt op 1 januari 2019 afgeschaft.
Wie in aanmerking komt voor een arbeidskaart C, mag vanaf dan werken op grond van zijn tijdelijke verblijfstitel. De toelating tot arbeid vloeit automatisch voort uit de specifieke verblijfssituatie van betrokkene.

U kunt dus geen arbeidskaart C  meer aanvragen. Zodra u uw verblijfskaart vernieuwt, zal de nieuwe identiteitskaart een vermelding “toegang arbeid: onbeperkt” bevatten. Deze vermelding is beschrijvend, het recht op werken volgt rechtstreeks uit het KB van 2/9/2018. Heeft u hier nog vragen over, dan kan u terecht bij uw gemeente.

Wie een aanvraag arbeidskaart C voor 1 januari 2019 heeft ingediend, zal wel nog een arbeidskaart C afgeleverd krijgen.

 

De arbeidskaart C wordt afgeleverd aan personen die reeds in België zijn, niet in de eerste plaats om te werken, maar om een bepaalde verblijfsreden (bv. als asielzoeker, gezinshereniger, student, enz.)

Met een arbeidskaart C kom je in aanmerking voor om het even welke tewerkstelling in loondienst, of het nu om een contract van bepaalde of onbepaalde duur gaat, voltijds of deeltijds, seizoenarbeid, … Je kan door een werkgever onmiddellijk worden in dienst genomen zoals om het even welke andere autochtone werknemer. De werkgever hoeft hierbij geen speciale bijkomende administratieve verplichtingen te vervullen. Je zal je bv. ook onmiddellijk kunnen inschrijven bij één of meer publieke of private uitzendkantoren, enz…

De arbeidskaart C is geldig voor het volledige Belgische grondgebied, en kan worden aangewend voor iedere tewerkstelling in loondienst in om het even welk Gewest van het land.

De arbeidskaart C is geldig voor een beperkte duur (max. 12 maanden), maar kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren