Arbeidskaart B en arbeidsvergunning - voorwaarden

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

 

De voorwaarden om een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B te kunnen toekennen zijn onder meer:

 1. Op de arbeidsmarkt mogen geen kandidaten beschikbaar zijn die (eventueel met een beperkte beroepsopleiding) deze betrekking op korte termijn kunnen invullen.
   
 2. De arbeidsvergunning mag in principe enkel worden toegekend voor werknemers die onderdaan zijn van landen waarmee België internationale overeenkomsten inzake tewerkstelling heeft afgesloten.
  De landen waarmee België een internationale overeenkomst inzake tewerkstelling heeft gesloten zijn: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije. Ook de toetredingsakkoorden met de nieuwe EU-lidstaat Kroatië worden als een internationale overeenkomst inzake tewerkstelling aanzien.
   
 3. De arbeidsvergunning wordt pas toegekend wanneer het aanvraagdossier een zowel door de werkgever als door de werknemer ondertekende voorgeschreven type arbeidsovereenkomst voor arbeiders of bedienden bevat, met vermelding van een aantal verplichte bepalingen die door de wetgever werden opgelegd (je kan de type arbeidsovereenkomst downloaden op de formulierenpagina).
   
 4. Wanneer het een eerste tewerkstelling in België betreft voor de betrokkene kandidaat-werknemer, dient bij de aanvraag een recent geneeskundig getuigschrift te worden gevoegd waarin de arbeidsgeschiktheid van de werknemer wordt bevestigd (je kan het in te vullen geneeskundig getuigschrift downloaden op de formulierenpagina).
   
 5. De betrokken werknemer (waarvoor een aanvraag wordt ingediend) moet zich nog in het buitenland bevinden. Wanneer blijkt dat de betrokken werknemer reeds naar België is gekomen met de bedoeling om hier te werken, nog vooraleer een werkgever een arbeidsvergunning heeft aangevraagd, dan moet de aanvraag worden geweigerd.
  Dit is een concreet gevolg van de zogenaamde migratiestop. Op deze manier heeft de wetgever immers willen verhinderen dat buitenlandse onderdanen zomaar naar België zouden komen om hier op zoek te gaan naar werk. Wanneer aanvragen om deze reden worden geweigerd, heeft het dan ook geen zin om hiertegen beroep aan te tekenen vermits zelfs de bevoegde Gewestminister niet van deze bepaling kan afwijken.

Deze voorwaarden (uitgezonderd de arbeidsbekwaamheid) gelden niet voor aanvragen die betrekking hebben op de tewerkstelling van werknemers die behoren tot één van de bijzondere categorieën (zoals hooggeschoolden, leidinggevenden, betaalde sportbeoefenaars, enz…).
 

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren