De Arbeidskaart B en de arbeidsvergunning

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Wanneer je als werkgever een buitenlandse werknemer wenst in dienst te nemen, dan geldt als algemeen principe dat je vooraf een arbeidsvergunning moet bekomen. In geen geval mag de tewerkstelling worden aangevat vooraleer de arbeidsvergunning ook effectief werd toegekend. Het louter indienen van een aanvraag creëert geen enkel recht naar een eventuele onmiddellijke tewerkstelling.

Je bent als werkgever wel vrijgesteld van deze verplichting indien je kandidaat-werknemer behoort tot één van de vrijgestelde categorieën, of in het bezit is van een geldige arbeidskaart A of arbeidskaart C. In deze gevallen mag je de betrokken buitenlandse onderdaan onmiddellijk in dienst nemen en verder tewerkstellen zolang betrokkene voldoet aan de gestelde voorwaarden en, in voorkomend geval, over een geldige arbeidskaart beschikt.

In alle andere gevallen moet je vooraf een arbeidsvergunning aanvragen en ook effectief bekomen.

In de arbeidsvergunning wordt aan de werkgever de toelating verstrekt om een (welbepaalde) buitenlandse werknemer onder strikte voorwaarden tewerk te stellen, in een welbepaalde betrekking.

Wanneer door de bevoegde overheid aan een werkgever een arbeidsvergunning wordt toegekend dan zal door diezelfde overheid ambtshalve en gelijktijdig ook een arbeidskaart B worden toegekend aan de betrokken werknemer.
De arbeidskaart B voor de werknemer, is altijd het rechtstreekse en gelijktijdige gevolg van de toekenning van een arbeidsvergunning aan een werkgever.
De arbeidskaart B kan dus nooit afzonderlijk of rechtstreeks door de betrokken werknemer zelf worden aangevraagd.

De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden toegekend voor de gevraagde tewerkstellingsperiode met een maximumduur van 12 maanden. Hernieuwing van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart is mogelijk. De werkgever moet een hernieuwing aanvragen nog voor het verstrijken van de geldigheidsperiode.
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren