Werknemers toeristische dienst van hun land

In toepassing van artikel 9,13° van het KB van 9 juni 1999 kunnen arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B worden toegekend voor de tewerkstelling van "personen die een verantwoordelijkheidsfunctie uitoefenen in een toeristische dienst van hun land."

Met verantwoordelijkheidsfuncties wordt hier niet het louter uitvoerend of technisch personeel van de betrokken toeristische dienst bedoeld, maar wel diegenen die hogere (leidinggevende) functies uitoefenen.
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren