Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen - hoe aanvragen

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
Deze categorie van tewerkstelling bestaat niet meer. De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De aanvragen moeten door de werkgever (of zijn mandataris) worden ingediend bij de dienst Economische migratie in de provincie (provincie van de plaats van tewerkstelling).

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer”. Indien het de eerste keer is dat een dergelijk formulier door de betrokken aanvrager wordt ingediend, dient zijn handtekening te worden gelegaliseerd door de burgemeester van zijn woonplaats (contacteer de dienst bevolking van je woonplaats).
  Wanneer het gaat om een werkgever die in het buitenland gevestigd is, moet de aanvraag worden ingediend via een mandataris die op regelmatige basis in België verblijft, en die hiertoe door de buitenlandse werkgever werd gemachtigd. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een mandataris of gemachtigde, dient naast een schriftelijke volmacht ook een kopie te worden toegevoegd van het identiteitsdocument van de betrokkene;
 • een geneeskundig attest indien vereist (wanneer nog geen twee jaar wettig verblijf in België of wanneer voordien nog niet gewerkt in België);
 • een volledig ingevuld inlichtingenblad en een kopie van de (Belgische) verblijfstitel wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van indiening van de aanvraag;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • een schriftelijke verklaring van de werkgever met omschrijving van de diverse opdrachten en taken waaruit duidelijk de verantwoordelijkheidsfunctie van de betrokken werknemer moet blijken.

(naar downloadpagina met formulieren)

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B dient het aanvraagdossier één maand voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer”;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;
 • een kopie van de loonstaten van de volledige periode waarvoor de arbeidsvergunning was afgeleverd;
 • een schriftelijke verklaring van de werkgever met omschrijving van de diverse opdrachten en taken waaruit duidelijk de verdere verantwoordelijkheidsfunctie van de betrokken werknemer moet blijken.

Daar waar voorheen nog een inlichtingenblad vereist was, is dit niet meer nodig voor de aanvraag van een vernieuwing of verlenging van een arbeidskaart B - aangezien de persoonsgegevens van de werknemer via authentieke bronnen zoals rijks- en vreemdelingenregister door de dienst Economische migratie zelf opgevraagd wordt.

(naar downloadpagina met formulieren)

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren