Nieuwe EU-onderdanen - Wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Op 26 juni 2015 besliste de Vlaams Regering dat de overgangsmaatregelen ten opzichte van nieuwe EU-onderdanen (in casu enkel onderdanen uit Kroatië) volledig opgeheven worden, en dat dus alle EU-onderdanen (uitgebreid tot EER en Zwitserse bondstaat) vanaf 1 juli 2015 vrijgesteld zijn van arbeidskaarten.

Concrete artikelen in het Besluit van de Vlaamse Regering die toepassing hebben op de volledige vrije toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt van alle EU-onderdanen:

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit [KB 9 juni 1999], gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 2008 en van 17 juli 2012, wordt de zinsnede “en in artikel 38septies” opgeheven.

Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008, wordt de zinsnede “en artikel 38septies” opgeheven.

Art. 5. In artikel 13 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008, wordt de zinsnede “en artikel 38septies” opgeheven.

Art. 6. In hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende artikelen opgeheven:

  • 1° artikel 38ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 12 april 2014 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 december 2006, 24 juni 2013 en 17 juli 2013;
  • 2° artikel 38quater, hersteld bij het koninklijk besluit van 12 april 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 april 2006 en 19 december 2006;
  • 3° artikel 38quinquies, hersteld bij het koninklijk besluit van 12 april 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2006;
  • 4° artikel 38sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 april 2004 en vervangen bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013;
  • 5° artikel 38septies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008;
  • 6° artikel 38octies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren