Schouwspelartiesten - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Naast de belangrijke vrijstelling van arbeidskaarten en vergunningen voor schouwspelartiesten met internationale faam wiens verblijf in België drie opeenvolgende maanden niet overschrijdt, heeft de wetgever ook in de mogelijkheid voorzien om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B toe te kennen voor eventuele langdurige tewerkstellingen.

Artikel 1,8° van het KB van 9 juni 1999 omschrijft het begrip schouwspelartiest als "de persoon die het beroep van schouwspelartiest uitoefent zoals omschreven in artikel 3,2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van werknemers".

De omschrijving van schouwspelartiest van artikel 3,2° van KB 28 november 1969 stelt: "(...) dat de toepassing van de wet van 27 juni 1969 wordt verruimd tot de schouwspelartiesten zoals de dramatische, lyrische, choreografische en variété artiesten, alsmede de musici, de orkestleiders, de balletmeesters, de aanvullingsartiesten die tegen betaling van een loon aangeworven worden om op te treden tijdens voorstellingen, repetities, radio- en televisieuitzendingen, film- plaat- of bandopnamen, alsook tot de personen die deze artiesten aanwerven; die bepalingen vinden echter geen toepassing wanneer de artiest ter gelegenheid van familiegebeurtenissen optreedt".

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren