Opleiding werknemers uit zusterbedrijf

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Dit zijn buitenlandse werknemers die naar de Belgische zetel van een multinationale groep worden gestuurd in het kader van een opleiding.

Concreet komt het hier op neer dat alle werknemers die tewerkgesteld worden in een buitenlandse onderneming welke behoort tot een internationale groep die ook in België een vestiging heeft en die zich niet kunnen beroepen op de vrijstelling van voormeld artikel 2,29°, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een opleiding in deze Belgische vestiging, ongeacht hun plaats van tewerkstelling wereldwijd, en ongeacht hun nationaliteit.

Naar analogie met de vrijgestelde categorie van artikel 2, 29° mag dergelijke opleiding niet gepaard gaan met enige productieve prestaties, en mag het evenmin gaan om een loutere “on the job training”. De betrokken werknemer komt deze opleiding overigens volgen binnen het kader van zijn arbeidsrelatie met zijn werkgever in het buitenland. Zijn komst naar België kadert dus bijvoorbeeld niet in een toeristisch verblijf, maar wel in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. De duur van deze opleiding is niet beperkt in de tijd.
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren