Navorsers en gasthoogleraren - wetgeving

Artikel 9,8° voorziet in de mogelijkheid tot het toekennen van arbeidvergunningen en arbeidskaarten B voor de tewerkstelling van “navorsers en gasthoogleraren in een universiteit, in een inrichting van hoger onderwijs, een erkende wetenschappelijke instelling of een onderzoeksafdeling van een onderneming, voor zover de duur ervan de 4 jaar niet overschrijdt”.

De arbeidskaarten B toegekend voor een tewerkstelling als navorser of gasthoogleraar komen niet in aanmerking voor de jaren tewerkstelling die worden vereist voor het verkrijgen van een arbeidskaart A.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren