Langdurig ingezetenen - hoe aanvragen

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De aanvragen moeten door de werkgever (of zijn mandataris) worden ingediend bij de dienst Economische Migratie in de provincie (provincie van de plaats van tewerkstelling).
Wanneer het dossier volledig en conform de regelgeving is, zal er door de dienst Economische Migratie binnen de 5 dagen een beslissing worden genomen. Bij onvolledige of onjuiste informatie vraagt de gewestelijke administratie onverwijld de ontbrekende of juiste informatie op. Pas nadat de onvolledige of onjuiste informatie aangevuld is, wordt het dossier als volledig en conform de regelgeving beschouwd.

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

  • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een buitenlandse onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een andere lidstaat van de EU”. Indien het de eerste keer is dat een dergelijk formulier door de betrokken aanvrager wordt ingediend, dient zijn handtekening te worden gelegaliseerd door de burgemeester van zijn woonplaats (contacteer de dienst bevolking van je woonplaats).
    Wanneer het gaat om een werkgever die in het buitenland gevestigd is, moet de aanvraag worden ingediend via een mandataris die op regelmatige basis in België verblijft, en die hiertoe door de buitenlandse werkgever werd gemachtigd. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een mandataris of gemachtigde, dient naast een schriftelijke volmacht ook een kopie te worden toegevoegd van het identiteitsdocument van de betrokkene;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst die minimaal door de werkgever alleen ondertekend is - indien mogelijk ook ondertekend door de werknemer;
  • een kopie van het specifieke verblijfsdocument van langdurig ingezetene afgeleverd door de lidstaat waar de betrokkene dit statuut heeft verkregen;
  • wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van indiening van de aanvraag: een kopie van het document, uitgereikt door de betrokken gemeente, dat de regelmatige verblijfssituatie van de werknemer bevestigt.

 

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B dient het aanvraagdossier één maand voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

  • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een buitenlandse onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een andere lidstaat van de EU”;
  • een kopie van de (Belgische) verblijfstitel;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;
  • een kopie van de loonstaten van de volledige periode waarvoor de arbeidsvergunning was afgeleverd

 

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren