Gespecialiseerde technici

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Onder gespecialiseerde technici dienen te worden begrepen de buitenlandse werknemers “die door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever verbonden blijven en die naar België komen om over te gaan tot de montage of het op gang brengen of de herstelling van een in het buitenland bij die werkgever vervaardigde of door hem geleverde installatie voor een periode van maximum 6 maanden.”

De tewerkstellingsmogelijkheden voor deze categorie van werknemers werd grondig gewijzigd bij KB van 12 september 2007: waar het voorheen enkel de initiële opstart van een installatie betrof door gespecialiseerde werknemers van het bedrijf in het buitenland waar de installatie daadwerkelijk werd geproduceerd, is het toepassingsgebied nu uitgebreid tot de gespecialiseerde werknemers van eventuele (buitenlandse) onderaannemers aan wie de levering van het goed werd toevertrouwd. Bovendien wordt het toepassingsgebied niet langer beperkt tot de initiële opstart, maar kunnen ook vergunningen worden toegekend voor eventuele onderhouds- en herstellingswerken.

Daarnaast is er voor deze categorie in artikel 2,31° en 32° van dit KB nu ook in een vrijstelling van arbeidskaarten en vergunning voorzien wanneer:
- de duur van de bedoelde werken nodig voor de initiële installatie niet meer dan 8 dagen bedraagt. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor activiteiten in de bouwsector;
- de duur van het verblijf nodig voor onderhouds- en herstellingsactiviteiten niet meer dan vijf dagen per maand betreft.

Waar deze categorie van buitenlandse werknemers aanvankelijk onder de benaming 'monteerder-specialist' enkel betrekking had op 'industriële' installaties, is ook op dit vlak het toepassingsgebied gaandeweg verruimd. Mede om die reden werd trouwens de benaming gewijzigd naar 'gespecialiseerde technieker'. Onder deze activiteiten wordt nu ook bijvoorbeeld de levering en installatie van in het buitenland geproduceerde producten en diensten zoals software begrepen.
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren