Familieverband met arbeids- of beroepskaart - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Artikel 9,16° van het KB van 9 juni 1999 voorziet in de mogelijkheid om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B toe te kennen aan: “de echtgenoot en kinderen van de buitenlandse onderdaan van wie het recht op verblijf beperkt wordt tot de geldigheid van zijn arbeidskaart of van zijn beroepskaart, of bij de uitoefening van een zelfstandig beroep, voor de geldigheidsduur van dit recht op verblijf”.

Ingevolge de omzendbrief van de federale minister van Werk en in toepassing van de Europese richtlijn 2004/38/EG dient hier aan het (verruimde) begrip 'echtgenoot' dezelfde toepassing te worden toegekend als deze welke is opgenomen in de verblijfswetgeving (wet van 15 december 1980, artikel 10§1).

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren