Familieverband met vrijgestelde categorie - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De wetgeving voorziet in artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 in de vrijstelling van arbeidskaarten voor bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers. De echtgenoten en kinderen van deze werknemers zijn echter niet vrijgesteld van deze verplichting.

In toepassing van artikel 9,17° kunnen sommigen onder hen in aanmerking komen voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B. Het betreft “de echtgenoot en kinderen van de buitenlandse onderdaan bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4°, 6°, 7°, 12°, 14, 15°, 25°, 26° en 34°; voor de geldigheidsduur van het recht op verblijf van die persoon”.

Ingevolge de omzendbrief van de federale minister van Werk en in toepassing van de Europese richtlijn 2004/38/EG dient hier aan het (verruimde) begrip 'echtgenoot' dezelfde toepassing te worden toegekend als deze welke is opgenomen in de verblijfswetgeving (wet van 15 december 1980, artikel 10§1).

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren